Interne selectie

Als uw organisatie een nieuwe strategische koers bepaald heeft, verandert er veel. Ook voor de medewerkers. Zeker als zij een andere rol krijgen. Organisatieveranderingen leiden bijna altijd tot nieuwe functies. Als onafhankelijk en objectief adviseur kijken we waar de mogelijkheden liggen voor de invulling daarvan met de mensen die er al zijn. Wie is geschikt en wie niet? En wat betekent een bepaald persoonlijkheidskenmerk in de praktijk?

De procedure
Wie van uw mensen is het meest geschikt om een bepaalde taak op zich te nemen? Om die vraag te kunnen beantwoorden, hebben we samen met een psycholoog een procedure ontwikkeld. Die bestaat uit een aantal tests die laten zien of de capaciteiten, drijfveren en competenties van huidige medewerkers passen bij de nieuwe functies. Aan de hand van de testuitslagen, de wensen van de kandidaten en een aantal persoonlijke gesprekken brengen we advies uit wie het best op welke plaats past.

Vertrouwelijke verkenning
Medewerkers kunnen zich bij ons melden als ze interesse hebben in een bepaalde functie. Met hun aanmelding gaan we uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om. Samen met ons verkennen ze of een bepaalde functie passend is. Het vervolg vindt bij de organisatie zelf plaats en bestaat uit interne gesprekken, onder andere met de Raad van Bestuur en adviesgremia. Een intern selectieproces is een spannende tijd voor iedereen. Daarom brengen we in een zo kort mogelijk tijdsbestek in kaart wie waar het beste past zodat de organisatie op volle kracht vooruit kan met de nieuwe strategie.

 Adviseur nodig voor uw interne selectieprocedure? Neem contact op met ons