Interne selectieprocedures

Een professionele en objectieve blik op de zaak

Als professional van buitenaf kijk ik met een frisse en objectieve blik naar een interne herstructurering. Het kan enorm helpen om de functie-eisen scherp te krijgen en onderliggende wensen en motivatie van mensen in kaart te brengen.

Opdrachtgevers schakelen mij in om bij het proces van het opnieuw bemensen van managementposities de objectiviteit te waarborgen.
Ik adviseer en ondersteun u graag tijdens dit hele traject of op onderdelen hiervan. Met mijn objectieve deskundigheid en advies komen we samen tot een adequate en passende invulling van de vacatures.

''Tonnie ondersteunt onze organsiatie bij een grote en gevoelige interne reorgansiatie en selectieprocedure van het gehele management. Zij doet dit met grote gedrevenheid en passie voor haar vak met een goed gevoel voor interne verhoudingen. Ik waardeer haar professionaliteit en scherpzinnigheid tijdens het selectieproces.
Ik heb Tonnie de afgelopen jaren leren kennen als een professionele en prettige partner waar je op kunt vertrouwen in zowel ( interne en externe) selectieprocedures als bemiddelaar voor interim managers." 
Rianne Jasperse, manager HRM De Wever