Manager medische dienst en centrum tandheelkunde - 24-32 uur uur - Helmond/ Deurne

Over ORO
Met de wortels in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, werkt men bij ORO vanuit de missie ‘kwetsbare mensen gelukkig maken’, aan de ontwikkeling van een instelling voor uitvoering van een publieke zorgverzekering naar een eigentijdse markgerichte organisatie. De veranderingen in de Nederlandse langdurige zorg duidt ORO namelijk niet als bezuinigingen maar als een ontwikkeling waarbij klanten uiteindelijk over meer keuzemogelijkheden gaan beschikken. Wat ORO betreft dit denken dan ook de kern van de transitie binnen de Nederlandse langdurige zorg en is sec het verschuiven van budgetten en spelregels tussen overheden in deze context van veel geringer betekenis. Deze duiding van ontwikkelingen heeft vele nieuwe inzichten en ambities opgeleverd, die men bij ORO heeft vertaald in onder meer de meerjarige strategische veranderprogramma’s KANS en KANSDoen!
Vanuit de overtuiging dat als klanten kunnen kiezen, ze dat dan vooral voor ORO moeten doen, heeft men bij ORO doen inzien dat de vertegenwoordigers van de cliënten wellicht meer klant zijn dan cliënten zelf omdat zij uiteindelijk de keuzes maken. In de praktijk staat deze notie echter nog ver van onze beleving af. ORO leert haar klanten steeds beter begrijpen en ontwikkelt zich van een professionele naar een dienstverlenende organisatie die uit gaat van ‘wensen’ in plaats van eenzijdig gedefinieerde ‘behoeften’.  Deze verschuiving in mindset is in termen van organisatorische duurzaamheid een belangrijke voorwaarde, gegeven de nieuwe context waarin concurrentie in de vorm van nieuwe toetreders en substituten toe neemt en de druk van leveranciers en afnemers een geheel nieuwe dimensie krijgt. 
Geluk wordt in belangrijke mate bepaald door de mate waarin mensen eigen keuzes kunnen maken en kunnen meedoen in de samenleving. Samen met het creëren van genietmomenten, zijn dat dan ook de resultaten waar de medewerkers van ORO zich 24 uur per dag voor inzetten. Er wordt afscheid genomen van het problematiseren omdat klanten niet ziek zijn en dus ook niet beter gemaakt hoeven te worden. Bij ORO zet men zich liever in om van een 8 een 10 te maken in plaats van van een 4 een 6. Deze context biedt een bijzondere uitdaging voor medewerkers, te weten het vertalen van professionele kwaliteit in waarde voor klanten.   
Met de ontwikkeling van professioneel relatiemanagement en van nieuwe diensten en producten voor zowel cliënten als hun vertegenwoordigers, zoekt ORO naar nieuwe vormen van verbinding met klanten, als duurzame borging voor dienstverlening. Dichtbij huis in de eigen wijk, vorm gegeven vanuit nieuwe kernwaarden: Nieuwsgierig, Lef, Doen, en Samen, verwacht ORO hiermee, ondanks het brede portfolio, een stevig onderscheidend vermogen voor de toekomst.

Voor meer informatie zie: www.ORO.nl

Medische Dienst en Centrum Bijzondere Tandheelkunde
De Medische Dienst en het Centrum Bijzondere Tandheelkunde vallen onder de overkoepelende afdeling Behandeling en Expertise waaronder ook psychologen en therapeuten vallen. Vanuit een multidisciplinaire setting leveren zij zorg op maat waarbij de persoonlijke bejegening en toegankelijkheid voor de patiënten en cliëntvertegenwoordigers hoog in het vaandel staan.

Binnen jouw teams zijn de AVG-artsen, de huisartsen, de tandartsen, verpleegkundig specialisten, praktijkverpleegkundigen en hun assistentes dagelijks aan het werk op het Rijtven in Deurne en op de Downpolikliniek in het Elkerliek.

ORO is op zoek naar een Manager Medische Dienst en Centrum Bijzondere Tandheelkunde

De functie manager Medische Dienst en Centrum Bijzondere Tandheelkunde
Als operationeel manager coach, adviseer en stimuleer je de teams Medische Dienst en het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde waardoor zij zelfstandiger hun eigen richting kunnen bepalen. Je bent verantwoordelijk voor het implementeren van procesbeschrijvingen en werkprocessen binnen deze afdelingen, vertaalt externe ontwikkelingen naar een strategisch meerjarenbeleid en draagt actief bij aan de verdere ontwikkeling van sector Behandeling en Expertise in het algemeen. Daarnaast stimuleer je vanuit projectmatig werken de optimalisatie van de bedrijfsvoering.

Aandachtsgebieden

 Je stimuleert het ondernemerschap en teamontwikkeling binnen de behandelende disciplines, met als einddoel optimale zorg creëren voor cliënten in relatie tot kwaliteit en kosten;
• Je geeft direct leiding aan de behandelende disciplines. Je stimuleert de teams om eigen doelen op te stellen en te realiseren, eigen werkwijze / structuur neer te zetten en zelfstandig in te spelen op de ontwikkelingen in de markt;
• Je levert een actieve bijdrage aan de doorontwikkeling van de producten van de gehele sector Behandeling & Expertise, middels optimalisatie van de huidige processen;
• Je hebt de ambitie om het aandeel ‘Behandeling’ binnen het dienstenpakket van ORO te laten groeien. Daarvoor breng je kansen en bedreigingen snel in kaart en weet je deze om te zetten naar nieuwe klantwaarden.

Profiel
• Je hebt aantoonbare ervaring als manager en ziet wat helpt om teams en mensen verder te brengen;
• Je bent een verbinder, weet welke lijntjes je uit moet zetten en geeft medewerkers het vertrouwen zodat hun talenten maximaal tot uiting komen. Daarbij ben je bewust van diverse fases van teamvorming en werk je supportgericht;
• Je hebt ervaring met het begeleiden van veranderingstrajecten. Met je energieke houding weet je mensen te inspireren en in beweging te brengen en ga je voor optimaal resultaat;
• Je bent van nature ondernemend en resultaatgericht, hebt het lef om dingen anders te doen, stelt je open en lerend op en gaat er voor om je werk elke dag nóg beter te doen dan de dag ervoor;
• Je hebt een afgeronde HBO of WO opleiding, hebt een analytisch en bedrijfskundig inzicht en kennis van financieel economische vraagstukken;
• Je hebt affiniteit met  doelgroep.

Arbeidsvoorwaarden
• Het betreft een dienstverband van 24 tot 32 uur per week voor de duur van een jaar, met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd. Het aantal uren op contract is bespreekbaar;
• Een salaris volgens CAO Gehandicaptenzorg (maximaal € 5034,00 bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek) met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden (13e maand, reiskostenvergoeding, goede pensioenregeling, etc.);
• Flexibele werktijden en de mogelijkheid om thuis te werken;
• Volop ruimte om je persoonlijk te ontwikkelen;
• Een baan bij een marktgerichte organisatie met een duidelijke visie waarbij Lef, Doen, Samen en Nieuwsgierig de kernwaarden zijn;
• Je wordt geschoold in de methodiek Support Gericht Werken die binnen geheel ORO uitgedragen wordt. Het geeft jou en het team de mogelijkheid om de eigen krachten van de cliënt centraal te zetten;
• Een assessment maakt deel uit van de procedure.
• Standplaats is Deurne

Procedure
De werving en selectie voor deze functie is in handen van mevrouw drs. Tonnie van Ham van bureau Tonnie van Ham. Zij zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Aansluitend zullen gespreksrondes plaatsvinden met selectiecommissie. Deze gesprekken zullen naar verwachting plaatsvinden op 4 of 5 maart 2020.  

Voor meer informatie over het profiel of de procedure kunt u contact opnemen met Tonnie van Ham via telefoonnummer 085- 0479149.

Solliciteren
Je sollicitatie ontvangen wij graag vóór 26 februari 2020. Solliciteer hier!