Manager Zorg Herlaarhof - 32 uur uur - Vught

Manager Zorg
Ben jij ambitieus en enthousiast? Heb je bewezen leidinggevende vaardigheden binnen de Zorg? Solliciteer dan nu voor de functie van Manager Zorg bij Reinier van Arkel!

Herlaarhof, onderdeel van Reinier van Arkel
Herlaarhof biedt specialistische GGZ zorg en is het expertisecentrum bij uitstek voor kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 23 jaar met de meest ernstige psychische aandoeningen, die stagneren in hun ontwikkeling. Kinderen en jongeren die bij Herlaarhof komen, hebben een ernstige psychische aandoening met hieraan verwante problemen in het gezin, op school of met vrienden, die vaak om een intensieve behandeling en begeleiding vragen. De professionals van Herlaarhof zetten zich, in samenwerking met ouders, naasten, school en andere netwerkpartners in om (aanhoudende) ernstige psychische problemen en uitval op school en in de maatschappij te voorkomen. Herstelondersteunende zorg is de inhoudelijke basis. Omdat kinderen en jongeren het beste zo dicht mogelijk bij huis hulp ontvangen, is Herlaarhof op diverse plekken in de regio te vinden. Herlaarhof sluit daarnaast aan bij de regioteams van Reinier van Arkel en werkt nauw samen met huisartsen, jeugdartsen, wijkteams en basisteams jeugd en gezin, o.a. door het bieden van consultatie en advies.

Kijk voor meer achtergrondinformatie over Herlaarhof op: https://www.herlaarhof.nl/.  

Herlaarhof is onderdeel van Reinier van Arkel. Werken bij Reinier van Arkel betekent werken bij een organisatie die staat voor het leveren van goede zorg vanuit de beleving van de mensen die een beroep op ons doen. Maar ook vanuit het oogpunt van hun naasten, verwijzers, netwerkpartners en de medewerkers en vrijwilligers die deze zorg dagelijks leveren. Dat is en blijft onze belangrijkste drive de komende jaren. Onze ambities, te weten 1/3 meer herstel voor alle cliënten alsmede een cliënttevredenheid, medewerkertevredenheid en stakeholdertevredenheid van een 8, bekrachtigen dit.

Voor de poliklinieken in de regio Zuidoost Brabant (met vestigingen in Helmond en Veldhoven) zoeken wij een Manager Zorg.

De functie Manager Zorg
Teams zijn de bouwstenen aan de basis van de organisatie. Zij zetten zelforganisatie in als middel om hun doelstellingen te bereiken. De Manager Zorg heeft een centrale rol in het participeren in externe netwerken en geeft direct leiding aan een aantal teams met in totaal 40 tot 100 medewerkers. Je stijl van leidinggeven is bij voorkeur Rijnlands: je bent sensitief, je weet wat leeft binnen de organisatie en handelt daarnaar. Je bent in verbinding met je omgeving en gelooft in dialoog en co-creatie. De Manager Zorg stuurt op het realiseren van de gestelde doelen en werkzaamheden binnen de teams zodat de professionals optimaal hun werk kunnen doen. Daarnaast maak je deel uit van het Management Team (MT) van Herlaarhof. Vanuit deze positie neem je verantwoordelijkheid voor je teams binnen het MT en fungeer je ook als aanspreekpunt op diverse aandachtsgebieden en/of projecten die voor de hele organisatie-eenheid van belang zijn.

Functie-eisen en competenties
We  zijn op zoek naar een ontwikkelings- en resultaatgerichte manager die beschikt over:
• Een afgeronde HBO-opleiding, bijvoorbeeld bedrijfskunde;
• Een gedegen managementopleiding en actuele ervaring met aanvullende managementtheorieën, -methoden en –technieken;
• Ervaring in een leidinggevende functie binnen de zorg;
• Kennis van en affiniteit met financiering en recente ontwikkelingen in de gezondheidszorg in het algemeen en in de GGZ in het bijzonder;
• Een ontwikkelings- en resultaatgerichte instelling;
• Bevlogenheid en betrokkenheid;
• De kunst om het evenwicht te bewaren tussen nabijheid bij zijn/haar teams en overkoepelend denken/handelen;
• Geloof in de principes van zelforganisatie;
• De durf om lastige situaties bespreekbaar te maken maar die ook hulp durft te vragen.

Arbeidsvoorwaarden
• Arbeidsvoorwaarden en salariëring overeenkomstig de cao GGZ – FWG 60/65 (inschaling is afhankelijk van je ervaring);
• Een contract voor de duur van één jaar voor 32 uur per week (bij ongewijzigde omstandigheden wordt dit omgezet naar onbepaalde tijd);
• Een inspirerende en professionele, maar ook gezellige werkomgeving, waar je in de gelegenheid bent om je competenties in te zetten en waar ruimte is voor verdere ontwikkeling;
• De mogelijkheid om samen met je teams te bouwen aan zelforganisatie;
• Persoonlijke wensen waarin Reinier van Arkel een rol kan spelen, worden graag met je besproken;
• Een breed aanbod aan opleidingen en trainingen (waaronder E-learnings via LearnLinq);
• Deelname aan FiscFree; dit geeft de mogelijkheid om producten zoals telefoons, fietsen en laptops met fiscaal voordeel te kopen.

Procedure
De werving en selectie voor deze functie is in handen van mevrouw drs. Tonnie van Ham van bureau Tonnie van Ham. Zij zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Aansluitend zullen gespreksrondes plaatsvinden met de selectie- en adviescommissie. Deze gespreksrondes zullen in augustus gaan plaatsvinden. Een referentiecontrole zal onderdeel uitmaken van de procedure. Graag in de motivatiebrief je vakantieplannen vermelden.
Voor meer informatie over het profiel of de procedure kun je contact opnemen met Tonnie van Ham via telefoonnummer 085- 0479149.

Solliciteren
Je sollicitatie ontvangen wij graag vóór 8 juli 2020. SOLLICITEER HIER!