Manager Client Contact Centrum - 32-36 uur uur - Deurne

Over De Zorgboog
De Zorgboog heeft de Peel als werkgebied en werkt aan een samenhangend aanbod van woon-, welzijns- en zorgdiensten op lokaal niveau. Naast een stedelijke concentratie in Helmond bestaat het gebied uit nog zeven andere gemeenten, te weten Gemert-Bakel, Laarbeek, Deurne, Someren, Asten, Nuenen en Geldrop-Mierlo. De Zorgboog biedt een gevarieerd aanbod van kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, eerstelijnszorg, revalidatie, verzorging, verpleging, behandeling, begeleiding, wonen met zorg en services en terminale zorg. De zorg wordt zoveel mogelijk verleend op lokaal, wijk- of dorpsniveau vanuit wijkgebouwen, consultatiebureaus,  thuiszorgwinkel en woonzorglocaties. De zorg voor cliënten waarvoor het thuis wonen niet meer mogelijk is, wordt zoveel als mogelijk, in de vorm van kleinschalige woonvoorzieningen dicht bij de vertrouwde omgeving gerealiseerd. Cliënten die niet in een kleinschalige woonvorm kunnen of willen verblijven worden, evenals de cliënten die meer gespecialiseerde zorg nodig hebben, vanuit meer regionaal georiënteerde centra geholpen. Naast wonen met zorg wordt in een aantal van de zorglocaties ook begeleiding geleverd in de vorm van dagactiviteiten voor mensen met een geestelijke achteruitgang en dagbehandeling voor mensen met een lichamelijke beperking. In de locaties wordt geprobeerd een leefomgeving te creëren die zoveel mogelijk als thuis aanvoelt en is er steeds meer aandacht voor welzijnsaspecten. Ook wordt een alternatief geboden voor het oude verzorgingshuis door middel van een passend aanbod van huur met aanvullende services; het zogenaamd CCV-concept (contact, comfort, veiligheid). Vanuit de  locaties wordt de extramurale zorg (wijkverpleging) uitgevoerd en de Zorgboog beschikt over een thuiszorgwinkel voor aanschaf en uitleen van hulpmiddelen. Voor de exploitatie van deze activiteiten heeft de Zorgboog een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de firma Medireva. De Zorgboog biedt, vaak in samenwerking met andere organisaties, centrale servicepunten en ontmoetingsmogelijkheden voor mensen uit het dorp of de wijk.Bij de Zorgboog weken 2600 medewerkers en 1300 vrijwilligers en de jaaromzet bedraagt € 120 miljoen.

Voor meer informatie zie www.dezorgboog.nl.

De organisatie
De  Zorgboog is een zelfstandige stichting die als bestuursstructuur het Raad van Toezicht-model hanteert en wordt aangestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur. Naast de Raad van Bestuur wordt het managementteam gevormd door de directeur Kraamzorg/JGZ, de directeur Wijkzorg en wijkverpleging, de directeur Woonverpleging, de directeur Wonen en welzijn, de directeur Ondersteunende diensten, de directeur ICT & informatiemanagement en de secretaris Raad van Bestuur.
In de huidige beleidsperiode wordt gewerkt aan de volgende vier focuslijnen:
1. Anders Zorgen: ontwikkeling van een passend toekomstbestendig zorgmodel
2. Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van communities
3. Duurzaamheid
4. Financieel gezonde organisatie

Als gevolg van het vertrek van de huidige Manager Client Contact Centrum (CCC) is de Zorgboog op zoek naar een nieuwe Manager CCC.

Het Client Contact Centrum
Het Client Contact Centrum maakt onderdeel uit van de Ondersteunende Diensten en bestaat uit de teams Zorgcentrale en Zorgbemiddeling. De Zorgboog beschikt over een eigen zorgcentrale bestaande uit 14 verpleegkundigen die 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar zijn voor mensen met een zorgvraag. Zij vormen de spin in het web tussen zorgvraag en -aanbod en worden hierbij ondersteund door zes collega’s zorgbemiddeling. Dit team adviseert cliënten en hun familie en regelt desgewenst zorg, woningtoewijzing, indicatiestelling, bewindvoering, etc. Hiertoe onderhoudt het team contacten met transferbureaus, nazorgteams van ziekenhuizen, huisartsen, andere zorgaanbieders en collega’s vanuit de organisatie.


De functie manager Client Contact Centrum
Naast het leidinggeven aan de medewerkers van de afdeling, onderhoud je namens de Zorgboog contacten met relevante netwerken van onder meer huisartsen, ziekenhuizen en collega zorgorganisaties. Daarnaast participeer je in regionale project- en werkgroepen. Relatiebeheer en efficiënte zorglogistiek staan hierbij centraal. We zijn op zoek naar een manager die het een  uitdaging vindt om samen met de medewerkers van de afdeling op een moderne manier invulling te geven aan de zorgvisie van de Zorgboog die gebaseerd is op het gedachtegoed van positieve gezondheid. Hierbij kijk je kritisch naar de processen met betrekking tot in-, door- en uitstroom van cliënten in relatie tot de toenemende druk van de omgeving om met snelle oplossingen te komen. Je weet goed om te gaan met deze druk in de wetenschap dat niet alles opgelost kan worden. Op tactvolle wijze communiceer je hierover met belanghebbenden. Je adviseert de Raad van Bestuur en het managementteam over vraagstukken rondom zorgvraag en -aanbod en prioritering hierin. In dit verband neem je ook deel aan verkoopteams die de onderhandelingen met financiers voorbereiden. Je signaleert trends, brengt deze onder de aandacht van Raad van Bestuur en management en weet deze te vertalen naar een adequaat aanbod. Je werkt nauw samen met de afdeling Zorgcontrol waar het gaat om informatievoorziening met betrekking tot wachtlijsten en interpretatie van wet- en regelgeving.
Je bent namens de Zorgboog de 1e contactpersoon voor de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) waar het gaat om voorkoming en bestrijding van rampen die de publieke gezondheid in gevaar brengen en adviseert de Raad van Bestuur hierover.


Profiel
Je bent in het bezit van minimaal een afgeronde HBO–opleiding, bijvoorbeeld de opleiding Verpleegkunde, aangevuld met een HBO managementopleiding.
Je beschikt over meerjarige relevante werkervaring als manager, bij voorkeur in de VVT en je bezit kennis van bedrijfsvoering en zorglogistieke processen. Je bent een netwerker pur sang en je hebt ervaring met het organiseren van netwerkzorg. Je bent op de hoogte van relevante wet- en regelgeving en ontwikkelingen op het gebied van financieringen binnen de sector.
Je bent omgevings- en organisatie-sensitief, beschikt over een praktische inslag met een gezonde autonome en onafhankelijke opstelling. Je hebt een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Je bent een teamplayer, bent verbindend en hebt een coachende stijl van leidinggeven. Je beschikt over een goed strategisch niveau en analytisch vermogen. Je bent integer en bezit een grote mate van zelfstandigheid. Een sterke persoonlijkheid met een zakelijke aanpak die vraag en aanbod bij elkaar weet te brengen en hierbij moderne innovatie en technologie weet te gebruiken.


Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een dienstverband van 32- 36 uur per week voor de duur van een jaar, met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO VVT, de functie is ingedeeld in FWG 65. Als secundaire arbeidsvoorwaarden is er onder meer deelname in pensioenfonds PFZW en de fiscale regeling reiskosten. Ook kun je extra vakantiedagen bijkopen en krijg je een gratis lidmaatschap bij de ledenorganisatie Zorgboogextra. Standplaats is Deurne.


Procedure
De werving en selectie voor deze functie is in handen van mevrouw drs. Tonnie van Ham van bureau Tonnie van Ham. Zij zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Aansluitend zullen gespreksrondes plaatsvinden met selectie- en adviescommissies. Deze gespreksrondes zullen in juli gaan plaatsvinden. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Graag je vakantieplannen vermelden in je motivatiebrief.
Voor meer informatie over het profiel of de procedure kun je contact opnemen met Tonnie van Ham via telefoonnummer 085-0479149.


Solliciteren
Je sollicitatie ontvangen wij graag vóór 8 juli 2020. SOLLICITEER HIER!