Manager HR - 36 uur uur - Vlaardingen

DE ORGANISATIE
Zonnehuisgroep Vlaardingen (ZGV) is een middelgrote zorgorganisatie, gevestigd in Vlaardingen. Met vier verpleeghuizen, een revalidatiecentrum, een verpleeghuis voor jongeren met NAH en thuiszorg, biedt ZGV een breed scala aan zorg en diensten binnen de gemeente Vlaardingen en omstreken.

ZGV heeft de ambitie om persoonsgerichte zorg op maat te bieden en bij te dragen aan de kwaliteit van leven van mensen met een hulpvraag. Dat realiseert zij met hulp en zorg aan huis, met revalidatie, behandeling én met zorg en wonen in haar locaties. Mensen met een hulpvraag staan bij ZGV centraal en voeren zoveel als mogelijk de regie over hun eigen leven. Familie, vrienden, vrijwilligers en medewerkers dragen daaraan bij. Samen vormen ze een zorggemeenschap. De medewerkers zijn vriendelijk en klantgericht. Er is veel vakmanschap en er zijn veel goede ideeën. Dit straalt de organisatie ook echt uit. De vijf kernwaarden van ZGV zijn betrokken, betrouwbaar, samen, verantwoordelijk en doelmatig. Deze kernwaarden komen tot uiting wanneer medewerkers zorg verlenen aan cliënten. Belangrijke randvoorwaarden voor het realiseren van deze koers zijn: verbindend en inspirerend leiderschap, eigenaarschap en betrokkenheid.

De kracht van de organisatie is gelegen in:
- de visie op zorg waarin kwaliteit van bestaan richtinggevend is;
- de menselijke maat in schaalgrootte van de organisatie als geheel en in de uitwerking van     de visie, met hechte, kleine woongroepen op sommige van de locaties;
- haar vooruitstrevende karakter door zeer vroegtijdig te anticiperen op toekomstige     ontwikkelingen;
- haar goede lokale en regionale positie;
- haar gezonde en degelijk onderbouwde financiële positie.

Uitdagingen voor ZGV
ZGV heeft haar toekomstvisie ontwikkeld en vastgelegd in de notitie “Strategie 2020 Persoonsgerichte zorg”. Onderstaande onderdelen vormen voor de nabije toekomst belangrijke opgaven en hebben ook gevolgen voor het te ontwikkelen beleid van de organisatie:
- vormgeven en uitwerken van de transitie Ouderenzorg, teneinde een financieel gezonde organisatie te behouden;
- uitbreiden van de samenwerking tussen de zorg en de behandelingsdiscipline;
- medewerkers begeleiden in hun ontwikkeling naar eigenaarschap, zodat zij kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de organisatie;
- lean verder in de organisatie verankeren;
- een goede kwaliteit van zorg en kwaliteit van arbeid;
- enkele omvangrijke bouwprojecten, die bijdragen aan de visie op zorg.

Kerncijfers (2019)
Aantal medewerkers: 1.029 (622 fte) + 606 vrijwilligers.
Totale Bedrijfsopbrengsten: € 52,1 miljoen
Netto Financieel Resultaat: € 1,6 miljoen.
Weerstandsvermogen (eigen vermogen in % totale opbrengst): 33,5%.

ZGV is een financieel gezonde organisatie en kent een stevig weerstandsvermogen. Ook voor het huidige jaar en toekomstige jaren verwacht de organisatie positieve financiële resultaten te boeken en het weerstandsvermogen op peil te houden. Er zijn voldoende mogelijkheden om uitvoering te geven aan het omvangrijke bouwprogramma alsmede om te investeren in zorginnovatie.

Meer informatie is te vinden op de website www.zgvlaardingen.nl

DE FUNCTIE
In de rol van Manager HR ben je eindverantwoordelijk voor de HR dienstverlening binnen ZGV en geef je rechtstreeks leiding aan ongeveer 17 medewerkers, verdeeld over verschillende HR disciplines waaronder ook het team Opleiden.
Je ressorteert rechtstreeks onder de Raad van Bestuur en je bent een vaste deelnemer van het directieoverleg.

RESULTAATGEBIEDEN
- De doorontwikkeling van een visie op de HR dienstverlening binnen ZGV en het verder ontwikkelen van een meerjaren HR beleidsstrategie, passend in de meerjaren strategie van ZGV.
- Samen met de bestuurder gesprekspartner voor de ondernemingsraad.
- Advisering aan de Raad van Bestuur en directeuren met betrekking tot HR strategie, HR- en opleidingsbeleid en HR-processen.
- Sparringpartner van de Raad van Bestuur en directeuren, ondersteuning en advisering in de ontwikkeling van de organisatie en de medewerkers vanuit de richtinggevende principes van de organisatie.
- Verbindingen realiseren tussen de doelen van ZGV met de instrumenten op HR gebied.
- Boegbeeld van de afdeling en zorgen voor interne profilering van de afdeling.
- Sturen op het behoud van medewerkers, hun professionele ontwikkeling en eigenaarschap.
-  Actieve benadering van de externe arbeidsmarkt in samenwerking met afdeling Communicatie en relevante regionale samenwerkingspartners.

FUNCTIE-EISEN EN COMPETENTIES
-  Je beschikt minimaal over een afgeronde HRM-opleiding of een andere voor de functie relevante opleiding en beschikt over state of the art kennis van het vakgebied.
- Je hebt aantoonbare ervaring als strategisch HR manager.
- Ervaring met de dynamiek in de zorg is een pré.
- Je hebt een duidelijke, heldere visie op HR en de ontwikkelingen in het vakgebied en je bent in staat dit te vertalen, uit te dragen en te realiseren.
- Je bent gericht op verbinding en samenwerking en weet de verbinding van HR met Raad van Bestuur en directie tot stand te brengen met een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en eventuele tegengestelde belangen in een veranderende omgeving.
- Je hebt ervaring met veranderingstrajecten en je bent sterk in procesmatig handelen.
- Je bent strategische sterk maar beschikt ook over een hands-on mentaliteit en je schakelt makkelijk tussen de verschillende niveaus.
- Je bent een people manager, je inspireert medewerkers en creëert een veilige omgeving waarin medewerkers ruimte krijgen voor eigen initiatief en autonomie.
- Je bent positief kritisch, toont verantwoordelijkheid en lef.
- Je bent daadkrachtig en slagvaardig.
- Humor, relativeringsvermogen en optimisme zijn belangrijke persoonlijkheidskenmerken.

ARBEIDSVOORWAARDEN
Arbeidsvoorwaarden en salariëring zijn overeenkomstig CAO-VV–FWG 70.Het betreft een functie voor 36 uur. Een contract wordt aangegaan voor de duur van een jaar waar bij ongewijzigde omstandigheden deze wordt omgezet naar onbepaalde tijd.
ZGV kent goede secundaire arbeidsvoorwaarden, (deels) naar eigen wens samen te stellen. Denk hierbij aan een lease auto, extra vrije dagen, fietsplan, collectiviteitskortingen en opleidingsfaciliteiten.

PROCEDURE
De werving en selectie wordt verricht door bureau Tonnie van Ham, in de persoon van drs. Tonnie van Ham. Zij voert gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van de geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd.

SOLLICITEREN
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Tonnie van Ham, telefonisch bereikbaar via nummer 085- 0479149.  Je sollicitatie ontvangen we graag vóór 22 augustus 2020. Solliciteer hier!