Clustermanager Zorg (Beschouwend) / Chief Nursing Officer - 36 uur uur - Venlo

Clustermanager Zorg - aandachtsveld Beschouwend / Chief Nursing Officer
Ben jij een senior manager met aantoonbare leidinggevende ervaring in het aansturen van zorgprofessionals in een ziekenhuis en heb je de ambitie om het energieke topklinische ziekenhuis VieCuri te versterken? Ben je een verpleegkundige en bijzondere geïnteresseerd in de ontwikkeling van de verpleegkundige beroepsgroep? 
Dan zoeken wij jou!
_______________________________________________________________________________
OVER VIECURI MEDISCH CENTRUM
VieCuri is hét medisch centrum voor Noord-Limburg en is sinds 2007 één van de 28 topklinische opleidingsziekenhuizen van Nederland. VieCuri heeft ziekenhuislocaties in Venlo en Venray en regiopoli’s in Panningen, Reuver en Horst. VieCuri wil samen met de hele zorgketen de beste zorg voor patiënten leveren.
VieCuri ziet het als een belangrijke verantwoordelijkheid om onderwijs, scholing, medisch wetenschappelijk onderzoek en opleidingsbevoegdheden te stimuleren en uit te breiden. Naast de focus op opleiden en onderzoek is innovatie een belangrijk speerpunt in het VieCuri beleid. Technologische innovatie, procesinnovatie en organisatorische innovatie zijn cruciale drijvers om VieCuri in beweging te krijgen/houden en klaar te stomen voor de toenemende patiëntensoevereiniteit, ontwikkelingen van de arbeidsmarkt, demografie, technologie en transmuralisering.

ORGANISATIESTRUCTUUR
VieCuri wordt bestuurd door een collegiale tweehoofdige Raad van Bestuur, die bestaat uit een voorzitter Raad van Bestuur en een lid Raad van Bestuur. Er is een duidelijke samenwerkingsstructuur tussen RvB, clustermanagement en de gremia van medisch specialisten en verpleegkundigen. Deze samenwerking biedt stabiliteit en continuïteit en ondersteunt de focus op kwaliteit van zorg.

De activiteiten in het primaire proces zijn ondergebracht in een drietal samenhangende zorgclusters. Naast het cluster Beschouwend is er het cluster Snijdend, Vrouw & Kind en het cluster Medisch ondersteunend (met o.a. OK en capaciteitsmanagement).
Deze zorgclusters worden elk geleid door een Clustermanager Zorg in combinatie met een medisch leider per zorg-VE (Verantwoordelijke Eenheid). Het VE-management is daarbinnen belast met de zorg voor de bedrijfsvoering.
De managers van de clusters Financiën, Facilitair Bedrijf, I&A, P&O, Leerhuis, MCV (Marketing Communicatie en Verkoop) en het Bureau Raad van Bestuur zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van en dienstverlening aan de organisatie en medische staf. De organisatie van het beleid voor kwaliteit en veiligheid is ondergebracht bij het cluster Kwaliteit en Veiligheid.

DE FUNCTIE CLUSTERMANAGER ZORG / CHIEF NURSING OFFICER
Wij zijn op zoek naar een ervaren manager die de aansturing van het zorgcluster Beschouwend gaat overnemen. Dit betekent dat je zowel strategisch, tactisch als operationeel verantwoordelijk bent voor de aansturing en de bedrijfsvoering van het zorgcluster in samenwerking met de medisch leiders die op specialisme niveau georganiseerd zijn.
Je springt op een rijdende trein en komt terecht in een dynamisch en ambitieus ziekenhuis waar men volop bezig is om, in de nadagen van COVID-19, de nieuwe realiteit vorm en inhoud te geven. Ook de strategische initiatieven en projecten zijn weer opgestart en vragen om sturing en aandacht van de clustermanager. In deze setting ben je verantwoordelijk voor het behalen van de afgesproken doelstellingen van businessplannen en de lopende projecten. Je hebt een voorbeeldfunctie en vervult de rol van cultuurdrager.
In de afgelopen periode is de functie ad interim waargenomen, waarbij het accent van de werkzaamheden vooral is komen te liggen op het voortzetten van de ingezette koers en het tactisch en operationeel sturing geven aan het cluster. Nu is het ook weer tijd om de lange termijn ambitie en ontwikkeling ter hand te nemen. In het najaar start de oriëntatie op de nieuwe strategische koers voor de komende periode.

Je bent als clustermanager integraal verantwoordelijk voor zaken als P&O, financiën, innovatie, kwaliteit en veiligheid. Je coördineert en/of leidt ziekenhuis brede projecten, coördineert de samenhang in de ontwikkeling tussen verschillende beleidsterreinen, vakdisciplines, VE (‘s), en zorgt voor de verbinding en samenwerking met en dienstverlening van (externe) zorgketenpartners. Als onderdeel van het clustermanagement team van het ziekenhuis ben je  samen met de medisch leiders integraal verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van het ziekenhuis. Je team is zowel in Venlo als op de locatie Venray actief. 

Daar waar dat noodzakelijk is, adviseer je de Raad van Bestuur m.b.t. een complex vakgebied en/of het tactisch (meer jaren) beleid van de instelling en participeer je op gedelegeerde strategische thema’s. 
In nauwe samenwerking met de clustermanager Snijdend, Vrouw en Kind en de clustermanager Medisch Ondersteunend stuur je de zorgportefeuille van het ziekenhuis aan, waarbij er sprake is van gezamenlijke beleidsontwikkeling en -uitvoering, ook van afdeling overstijgende zaken. Je geeft direct leiding aan 10 VE-managers van de volgende afdelingen:
· Maag, Darm en Lever
· Cardiologie
· Longgeneeskunde
· Paramedisch
· Medische Psychologie
· Interne Geneeskunde
· Dialyse
· Oncologie
· Reumatologie
· Geriatrie
· Neurologie en Neurochirurgie
· Sportgeneeskunde
· Regiopoli’s

Naast de verantwoordelijkheid voor het aansturen van het cluster Beschouwend ben je ook Chief Nursing Officer (CNO). Viecuri is het eerste ziekenhuis in Nederland dat deze functie introduceerde ter verdere ontwikkeling van de verpleegkundige beroepsgroep. In dit kader houd je je bezig met thema’s als functiedifferentiatie, strategische personeelsplanning, sturing op verpleeg sensitieve uitkomsten, versterken van verpleegkundig onderzoek en evidence-based practice, innovatie en digitalisering. 

Een greep uit de huidige speciale aandachtspunten binnen het cluster Beschouwend
• Versterken van het topklinische profiel van VieCuri vanuit de beschouwende vakgroepen, met name op het thema Ouderenzorg;
• Nieuwbouw afdeling Dialyse.

Thema’s en portefeuilles die op dit moment ziekenhuis-/zorgbreed spelen
· De Juiste Zorg op de Juiste Plaats (JZoJP): in-, door- en uitstroom (keten afstemming/ transferium/transferproces);
· Ketensamenwerking: je bent voorzitter stuurgroep ketenzorg (o.a. ketens CVA/Dementie/Wond etc.);
· Uitvoering geven aan het programma Kliniek / beddenhuis na coronacrisis;
· Reorganisatie 4e echelon en het mede vormgeven van de transitiefase (werkend krijgen van besturingsconcept);
· HIX op weg naar optimalisatie (uitvoering vakgroepen en daarnaast eigenaar van domein dossier).

FUNCTIE-EISEN 
· Een verpleegkundige opleiding is een eis, registratie een pré;
· Academisch werk- en denkniveau en een WO opleiding ( bijvoorbeeld bedrijfskunde, zorgmanagement, verplegingswetenschap);
· Ervaring en persoonlijke betrokkenheid bij de verpleegkundige beroepsontwikkeling om de rol van CNO met verve te kunnen uitdragen;
· Aantoonbare managementervaring, opgedaan in een ziekenhuisomgeving;
· Lokale binding met regio Noord-Limburg;
· Minimaal 5 jaar ervaring als manager op 2e echelon in de zorg;  
· Een verbindende managementstijl, met oog voor mens en resultaat; 
· Zelf startend vermogen en snel in staat om te integreren in een bestaande organisatie;
· Ervaring met organisatieontwikkeling en cultuurverandering;
· Constructief kunnen denken en handelen in complexe situaties;
· Een wendbaar en flexibel karakter, humor en integriteit;
· Je hebt een scherp observatievermogen en een goed ontwikkelde (organisatie)sensitiviteit, je maakt zaken bespreekbaar, bent aanspreekbaar, en weet in co-creatie zaken voor elkaar te krijgen.

KERNCOMPETENTIES EN PERSOONSKENMERKEN
· Zelfstandigheid (als leidinggevende) alsook een teamspeler; 
· Communicatief sterk en sociaal vaardig; 
· Daadkrachtig en inspirerend; 
· Respectvol, tactvol en integer; 
· Relativeringsvermogen en inlevingsvermogen; 
· Overtuigingskracht, resultaatgericht en vindingrijk; 
· Oplettend en nauwkeurig; 
· Innovatief, ambitieus en initiatiefrijk; 
· Volhardend, geduldig en doorzettingsvermogen.

ARBEIDSVOORWAARDEN
Het betreft een fulltime dienstverband van 36 uur per week voor de duur van een jaar, met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO Ziekenhuiszorg en de functie is ingedeeld in FWG 80. VieCuri kent uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. 

PROCEDURE
De werving en selectie voor deze functie is in handen van mevrouw drs.Tonnie van Ham van bureau Tonnie van Ham B.V. Zij zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Aansluitend zullen gespreksrondes plaatsvinden met selectie- en adviescommissies. De data van de gespreksrondes zullen zo spoedig mogelijk bekend gemaakt worden. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Voor meer informatie over het profiel of de procedure kun je contact opnemen met Tonnie van Ham via telefoonnummer 085-0479149. Deze wervingsprocedure wordt gelijktijdig zowel in- als extern opengesteld.

SOLLICITEREN
Je sollicitatie ontvangen wij graag vóór 23 augustus 2021. SOLLICITEER HIER!