Clustermanager Kwaliteit, Wetenschap & Innovatie - 36 uur uur - Venlo

Clustermanager Kwaliteit, Wetenschap & Innovatie

Strategische, procesgerichte en verbindende positie op het gebied van onderzoek, innovatie en kwaliteit & veiligheid
_______________________________________________________________________________
OVER VIECURI MEDISCH CENTRUM
VieCuri is hét medisch centrum voor Noord-Limburg en is sinds 2007 één van de 28 topklinische opleidingsziekenhuizen van Nederland. VieCuri heeft ziekenhuislocaties in Venlo en Venray en regiopoli’s in Panningen, Reuver en Horst. VieCuri wil samen met de hele zorgketen de beste zorg voor patiënten leveren.

AANLEIDING
De zorg verandert razendsnel; inhoudelijk, maar ook in technisch, maatschappelijk en economisch opzicht. Daarmee verandert ook de manier waarop we de zorg via onderzoek en innovatie vooruit helpen.
VieCuri ziet het als een belangrijke verantwoordelijkheid om onderwijs, scholing, medisch wetenschappelijk onderzoek en opleidingsbevoegdheden te stimuleren en uit te breiden. 
Naast de focus op opleiden en onderzoek is innovatie een belangrijk speerpunt binnen het VieCuri beleid. Technologische innovatie, procesinnovatie en organisatorische innovatie zijn cruciale drijvers om VieCuri in beweging te krijgen/houden en klaar te stomen voor de toenemende complexiteit van zorg, ontwikkelingen van de arbeidsmarkt, demografie, technologie en transmuralisering. 

Jaarlijks bied VieCuri zorg aan 110.000 patiënten. Kwaliteit van zorg staat daarbij vanzelfsprekend altijd voorop. Maar het kan altijd beter. Bij VieCuri is men dan ook voortdurend bezig om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren door nieuwe behandelmethode te ontwikkelen of over te nemen en door het kwaliteitsbeleid continu te meten en te verbeteren. Het JCI-gedachtegoed is de basis voor het kwaliteitsdenken binnen Viecuri. JCI is een onafhankelijke organisatie die wereldwijd zorginstellingen toetst op kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid. In 2017 heeft VieCuri voor de 1ste keer de JCI -accreditatie behaald en afgelopen jaar weer opnieuw voor de komende 3 jaar.

VieCuri staat de komende jaren voor een aantal majeure uitdagingen. Deze uitdagingen zijn voor VieCuri groter als gevolg van specifieke regionale aspecten. Het verzorgingsgebied van VieCuri kenmerkt zich door een lage sociaaleconomische status, een bovenmatige vergrijzing en ontgroening en dat in combinatie met een hogere zorgvraag vanuit leefstijl een ervaren gezondheid. Om de zorg en ondersteuning van de regio Noord-Limburg nu en in de toekomst op een juiste manier te organiseren zijn de regionale zorgorganisaties samen een programma gestart om de opgave waar de regio voor staat aan te pakken. Dit programma kent de volgende 5 richtingen:
Leefstijl en ervaren gezondheid; gericht op preventie en positieve gezondheid.
Kwetsbare ouderen; gericht op het verbeteren van in-, door-, en uitstroom en verantwoord zelfstandig thuis wonen.
Regionale digitale Zorg; gericht op digitale regie voor regionale inwoners, regionale infrastructuur voor samenwerking met ketenpartners en het gebruik van regionale data voor preventie en behandeling.
Toegankelijkheid en beschikbaarheid van zorg; gericht op optimalisatie van de acute zorgketen, voorkomen, verplaatsen of vervangen van zorg en integraal capaciteitsmanagement. 
Arbeidsmarktproblematiek; gericht op instroom, opleiden en behoud van medewerkers, toekomstbestendige zorg, datagedreven HR.

Naast de regionale aanpak ligt er ook een opgave voor VieCuri als het enige ziekenhuis in Noord-Limburg. Hierbij is onder andere de continuering en versterking van het STZ-profiel cruciaal voor het behoud van hoogwaardige topklinische en acute zorg in de regio op (middel)lange termijn. 
In het kader van de geschetste uitdagingen zijn de doorontwikkeling van de STZ profilering, de Human Power (mensvisie) en de continue verbetering van de patiëntenzorg van groot belang.
Op dit moment zijn deze gebieden voor het grootste gedeelte belegd in drie clusters, namelijk het Leerhuis, P&O en Kwaliteit & Veiligheid (K&V). Daarnaast bestaat er voor een aantal gebieden geen gecoördineerde aansturing, bijvoorbeeld voor innovatie en data.

VieCuri staat aan de vooravond van de oprichting van de VieCuri Academie waarbinnen het huidige Leerhuis, P&O en K&V worden samengebracht.
Het is geen separate entiteit, maar bestaat uit twee zelfstandige clusters met ieder een eigen opdracht. 
1. Cluster Mens en Organisatie
2. Cluster Kwaliteit, Wetenschap & Innovatie
Dit cluster is verantwoordelijk voor het continu verbeteren en innoveren van zorg en de transformatie van zorg.

De gezamenlijke doelstellingen van deze beide clusters zijn:
• het duurzaam versterken van het strategische STZ-profiel van VieCuri;
• het ondersteunen van intelligente zorgtransformatie;
• een optimale ontwikkelcultuur voor ambitieuze professionals; 
• de organisatie VieCuri positioneren als werkgever van voorkeur;
• een optimale infrastructuur/inrichting voor onderzoek en ontwikkeling;
• een optimale continue verbeter- en kwaliteitscultuur.

Beide clusters zullen duaal worden aangestuurd door een clustermanager en een decaan/medisch leider. 
Voor het cluster Kwaliteit, Wetenschap & Innovatie zijn wij op zoek naar een Clustermanager.

DE FUNCTIE CLUSTERMANAGER KWALITEIT, WETENSCHAP & INNOVATIE
Als clustermanager leid je, samen met de wetenschappelijk decaan het cluster en ben je mede verantwoordelijk voor het beleid. Je rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de Raad van Bestuur en maakt deel uit van het managementteam. 
De ambitie van VieCuri is ambitieus. Deels bouwen deze ambities voort op de reeds ingezette lijnen en deels zijn ze nieuw en betekenen ze andere acties en aanpakken. Dat heeft impact op de organisatie, medewerkers, werkwijzen, ondersteuning en processen. 
Om de ambities op het gebied van zorgtransformatie, kennisontwikkeling en opschaling van goedwerkende innovaties waar te maken, is de hele kenniscyclus en een passend (wetenschaps)systeem nodig. Dit vraagt van medewerkers dat zij over de disciplinaire grenzen heen kijken, meer samenwerken en meer kruisbestuiving zoeken met andere disciplines. Ook gaat het erom dat de resultaten van onderzoek aansluiten bij de praktijk. Extra aandacht voor implementatie is nodig om echt het verschil te maken. 
Het cluster bestaat uit: het leerhuis, onderdeel wetenschap & subsidie, kwaliteit & veiligheid en het innovatiebureau en kent momenteel 24 medewerkers. 

De belangrijkste opgaven van de Clustermanager Kwaliteit, Wetenschap & Innovatie liggen onder meer op de volgende terreinen:
• Het stimuleren en realiseren van een sterke verbinding tussen (wetenschappelijk) onderzoek, onderwijs en praktijk, waarbij de nadruk ligt op de ontwikkeling van een topklinisch klimaat; structureel in alle facetten van de organisatie en cyclisch geborgd.
• Het verder versterken van de interne samenwerking binnen de Academie maar ook met de zorgclusters; het realiseren van een multidisciplinaire en cluster overstijgende samenwerking. 
• Het verder ontwikkelen van (wetenschappelijk) datamanagement, gefaciliteerd en integraal ten behoeve van verbetering, innovatie en monitoring van de kwaliteit van zorg.
• (Technologische) innovatie; initiëren/stimuleren in de regionale context, intern georganiseerd.
• Het stroomlijnen en doorontwikkelen van Fondsenwerving & Subsidieaanvragen (3de geldstromen).
• Doorontwikkeling van het domein Kwaliteit & Veiligheid; ondermeer de PCDA cyclus verbonden met opleiden, onderzoek en innovatie.

PROFIEL 
De Clustermanager is van nature een netwerker en bruggenbouwer met een hoge gunfactor. Hij beweegt zich makkelijk op strategisch en tactisch niveau in de wereld van beleid, onderzoek en praktijk.

Belangrijke persoonskenmerken en kwaliteiten zijn verder:
• open, evenwichtig, zelfbewust, straalt gezag en vertrouwen uit;
• samenwerkingsgericht, teamplayer;
• opereert met visie, overtuigingskracht en creativiteit;
• conceptueel denkvermogen, analytisch, onafhankelijk denker;
• het vermogen om verbinding te leggen met de relevantie samenwerkingspartners. In staat om strategisch een breed netwerk in te zetten en verder op te bouwen.
• uitstekend gevoel voor processen en verbetermogelijkheden en doorontwikkeling van de ingezette koers;
• geeft duidelijkheid over de kaders en lijnen, weet daarbinnen ruimte te geven aan professionals;
• geeft inspirerend richting aan de organisatieontwikkeling en weet mensen hieraan te binden;
• communiceert nauwgezet, tactvol en helder;
• omgevingsbewust, goed ontwikkelde politiek bestuurlijke sensitiviteit.

Verder voldoet de Clustermanager Kwaliteit, Wetenschap & Innovatie aan de volgende profiel eisen:
• academisch werk- en denkniveau;
• affiniteit met de ontwikkelingen binnen het medisch- en verpleegkundig onderzoek;
• ervaring op de domeinen van datamanagement, technologische innovatie en subsidieverwerving;
• minimaal enkele jaren ervaring met leidinggeven aan complexe organisatie-brede veranderingsprocessen;
• ruime ervaring als (people) manager van hoogopgeleide professionals;
• een relevant netwerk in wetenschap, beleid, zorg, maatschappij en bedrijfsleven;
• uitstekende communicatievaardigheden;
• bedrijfskundig sterk;
• ervaring binnen een STZ omgeving en ervaring met Kwaliteit & Veiligheid is een pré.

ARBEIDSVOORWAARDEN
Het betreft een fulltime dienstverband van 36 uur per week voor de duur van een jaar, met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO Ziekenhuiszorg en de functie is ingedeeld in FWG 80. VieCuri kent uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. 

PROCEDURE
De werving en selectie voor deze functie is in handen van mevrouw drs. Tonnie van Ham van bureau Tonnie van Ham B.V. Zij zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Aansluitend zullen gespreksrondes plaatsvinden met selectie- en adviescommissies. De data van de gespreksrondes zullen zo spoedig mogelijk bekend gemaakt worden. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Voor meer informatie over het profiel of de procedure kun je contact opnemen met Tonnie van Ham via telefoonnummer 085-0479149. Deze wervingsprocedure wordt gelijktijdig zowel in- als extern opengesteld.

SOLLICITEREN
Je sollicitatie ontvangen wij graag vóór 10 januari 2022.SOLLICITEER HIER!