Manager Zelfstandige Teams - 32-36 uur uur - Tilburg

OVER DE WEVER
De Wever is dé organisatie op het gebied van ouderenzorg in de regio Tilburg en werkt vanuit de visie “Maak van uw oude dag een nieuwe dag”. De Wever is een grote speler in de regio en een betrouwbare partner in de keten. Zij biedt een samenhangend pakket van wonen, welzijn, zorg en behandeling. Bij De Wever werken 2.850 medewerkers en bijna 1.140 vrijwilligers voor 2.500 cliënten. De omzet is € 145 miljoen. De Wever bestaat uit twaalf zorgcentra, twee behandelcentra, één hospice en één kleinschalige woonvorm. Daarnaast richt De Wever Thuis zich op de zorg bij mensen thuis. De Wever biedt ouderenzorg en doet dat met respect voor wat mensen willen.

Meer informatie over de organisatie is te vinden op de website: www.dewever.nl

DE ORGANISATIE
De  Wever is een zelfstandige stichting die als bestuursstructuur het Raad van Toezicht-model hanteert en wordt aangestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de totale gang van zaken binnen De Wever en bewaakt onder meer de plaats en positie van De Wever binnen de ouderenzorg. Binnen de organisatie zorgt zij voor een goede afstemming  tussen de zorgcentra onderling en tussen de zorgcentra en de centrale diensten. De Raad van Bestuur wordt geadviseerd door een beleidsteam bestaande uit vier Clustermanagers, de Manager Behandeling & Expertise, de Manager Financiën & Control, Manager HRM en de Secretaris Raad van Bestuur. De managers Zelfstandige Teams en managers Dienstverlening ressorteren onder de clustermanagers.

BEHANDELCENTRUM DE HAZELAAR, AFDELING APPEL EN CORNEILLE
Afdeling Appel en Corneille maken onderdeel uit van Behandelcentrum De Hazelaar in Tilburg. De afdelingen van De Hazelaar zijn vernoemd naar beroemde schilders.

Afdeling Appel is een verblijfsafdeling die gespecialiseerd is in de zorg voor cliënten met dementie op jonge leeftijd. Dat zijn cliënten waarbij de eerste symptomen van dementie zijn begonnen voor het 65e levensjaar. Kenmerkend voor deze cliëntengroep is hun vitaliteit en behoefte aan eigen regie. De belangrijkste ziektebeelden die voorkomen op de afdeling zijn Alzheimer, Frontotemporale dementie (FTD), Korsakov en Niet Aangeboren Hersenlestsel (NAH). Er wonen 34 cliënten op de afdeling. Vaak heeft deze doelgroep bewoners jonge familieleden en/ of (jonge) kinderen. Dit vraagt de nodige extra aandacht en begeleiding.

Corneille is een verpleegafdeling voor 40 cliënten met een lichamelijke zorgvraag ten gevolge van NAH of andere psychiatrische problemen. Hierbij spelen de cognitieve problemen een grote rol in de dagelijkse zorg. Afdeling Corneille bestaat uit twee afdelingen met elk een eigen leefmilieu. Belangrijk kenmerk op de afdelingen is het bieden van (dag)structuur aan de cliënten, waarbij ook ruimte is voor autonomie en eigen regie van de cliënt.

Beide afdelingen kenmerken zich door een zorgprogramma die de behandeling en zorg structureerd. Expertiseteams ondersteunen hierbij in de doorontwikkeling van kennis en expertise die de Wever veelal landelijk aanbiedt aan cliënten en collega organisaties.

DE FUNCTIE MANAGER ZELFSTANDIGE TEAMS
De functiebenaming zegt het al: De Wever werkt via de principes van zelfstandige teams. Een belangrijke rol voor de manager is het werken in zelfstandige teams mogelijk te maken. Je hebt een actieve rol bij het overdragen van eigenaarschap naar de teams rond het organiseren van en uitvoering geven aan zorg voor cliënten.
Om ervoor te zorgen dat cliënten de dag beleven zoals ze die wensen - omdat ze professionele verantwoorde zorg ontvangen door medewerkers met plezier in hun werk - is het creëren van de juiste randvoorwaarden (op het gebied van formatie, scholing en veiligheid) belangrijk. Hierdoor is nabijheid, met afstand, van de manager belangrijk.

Je ontzorgt de teams bij alle taken die niet tot het primaire zorgproces behoren. Je helpt bij het inrichten van operationele processen en organiseert de randvoorwaarden. Je werkt hierbij nauw samen met ondersteunende afdelingen, teamassistenten, teamcoaches en de Manager Dienstverlening.
Samen met HR ben je verantwoordelijk voor het vormgeven van de duurzame inzetbaarheid, leren en ontwikkelen en personeelsvoorziening van jouw teams.
Je ondersteunt de teams bij het opstellen van hun jaarplan en werkt mee aan het jaarplan voor het cluster. Je hebt ook een aantal clusterbrede onderwerpen in je portefeuille.

Als Manager Zelfstandige Teams ontvang je leiding van de Clustermanager en maak je deel uit van het clusteroverleg samen met de clustermanager, je collega’s zelfstandige teams en collega dienstverlening. Je geeft leiding aan meerdere zelfstandige teams binnen een locatie.

Specifiek
Afdeling Appel ontwikkelt zich naar een van de 3 landelijke doelgroep expertise centra voor jong dementerenden in Nederland. Samen met een kernteam (bestaande uit behandelaren), een strategisch adviseur en management wordt momenteel gewerkt aan de uitwerking van de landelijke richtlijnen die hiervoor ontwikkeld zijn en de vertaalslag hiervan naar afdeling Appel. Als Manager Zelfstandige Teams vervul je een belangrijke rol in de totstandkoming hiervan. Tevens vervul je een rol in zowel de landelijke en regionale netwerken ten aanzien van dit thema.

FUNCTIE-EISEN EN COMPETENTIES
In deze rol zien we dienend leiderschap als leidend principe. De manager zelfstandige teams  inspireert en helpt de teams bij ingewikkelde afwegingen. Hij/zij creëert de speelruimte waarbinnen het team optimaal kan functioneren en stimuleert het team om zelf initiatieven te ontplooien.

Als Manager Zelfstandige Teams werk je zowel zelfstandig als in teamverband. Je bent vindingrijk en initiatiefrijk bij het oplossen van organisatorische, personele, budgettaire en (zorg)inhoudelijke uitdagingen. Voor het bij elkaar brengen van verschillende belangen beschik je over uitstekende sociale vaardigheden en onderhandelingsvaardigheden.

Je bent alert bij het signaleren van ontwikkelingen, knelpunten, risico’s en mogelijkheden en weet dit helder te vertalen naar (beleids-)voorstellen, plannen en adviezen. Je kijkt steeds vooruit en anticipeert op wat op je pad komt. Dit doe je zowel voor je eigen teams maar ook samen met je collega’s op clusterniveau. Uiteraard ga je integer om met vertrouwelijke informatie van de organisatie.

Je wordt graag uitgedaagd op inhoud en bedrijfsvoering en weet medewerkers daarin te enthousiasmeren om hun reis naar zelfstandigheid maximaal te faciliteren door het aanbieden van het lange termijn perspectief en de kaders die hiertoe leiden. Tevens beschikt over een volwaardige bacholar hbo-opleiding, aangevuld met relevante managementkennis en meerdere jaren ervaring.

Je bent een netwerker, vindt het een uitdaging om in regionale en landelijke netwerken te opereren en daarin de Wever te vertegewoordingen. Dit steeds in afstemming met je achterban en de interne organisatie.

PERSOONLIJKHEID

·       Charismatische persoonlijkheid, enthousiast en inspirerend.

·       Mensgericht, laagdrempelig, transparant en benaderbaar.

·       Ondernemend, innovatief en creatief.

·       Besluitvaardig en resultaatgericht.

·       Verbinder en teamplayer.

·       Ontwikkelingsgericht en dynamisch.

ARBEIDSVOORWAARDEN
De Wever biedt je een uitdagende functie met volop mogelijkheden je verder te ontwikkelen. Het betreft een vast dienstverband voor 32-36 uur per week. De functie is ingedeeld in FWG 60 van de CAO VVT. De Wever kent uitstekende secudaire arbeidsvoorwaarden.

PROCEDURE
De werving en selectie wordt verricht door bureau Tonnie Van Ham, in de persoon van drs. Tonnie van Ham. Zij voert gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van de geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Een capaciteitentest en een persoonlijksheidsanalyse maken onderdeel uit van de procedure. Daarna volgen gesprekken met selectie – en adviescommissies. Het is het streven de procedure voor 1 november 2022 af te ronden.

SOLLICITEREN
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Tonnie van Ham, telefonisch bereikbaar via nummer 085-0479149. Je sollicitatie ontvangen we graag vóór 3 oktober 2022. SOLLICITEER HIER!