Teammanager Sterappel - 28-32 uur uur - Heeswijk-Dinther

OVER LAVERHOF
Laverhof is een waarde gedreven zorgorganisatie in Brabant (Heeswijk-Dinther en omgeving, Schijndel, Uden en Wijbosch), die verpleging, verzorging, revalidatie en ondersteuning thuis biedt. 
Laverhof biedt zorg aan iedereen die dat nodig heeft. Vanuit een warm hart en met kennis en expertise over goede zorg. De droom van Laverhof is een leefgemeenschap waarin mensen voor elkaar van waarde zijn. Een manier van samen leven waarin eigen kracht, ondersteuning door het eigen sociale netwerk en professionele zorg één geheel vormen. Waar we samen leven en samen zorgen.
Familiezorg is daarbij onmisbaar en dit zie je overal terug binnen Laverhof. Door de zorgbehoefte centraal te stellen en de familie en naasten intensief te betrekken bij het maken van keuzes, waarbij dat wat thuis gewoon was zoveel mogelijk wordt gecontinueerd.

Laverhof is geworteld in een lange Brabantse traditie. Er is een grote betrokkenheid, met warmte en zorg voor elkaar. De organisatie heeft een stevig fundament, de kwaliteit van zorg en de financiën zijn goed op orde. Iets om trots op te zijn en te koesteren. Zie voor meer informatie over Laverhof: www.laverhof.nl.

DE ORGANISATIE
Laverhof kent een eenhoofdige Raad van Bestuur. Twee directeuren zijn verantwoordelijk voor de aansturing van het primaire proces. Zij sturen de teammanagers aan die verantwoordelijk zijn voor de  teams die georganiseerd zijn rondom de diverse cliëntgroepen.
Kernteam 
Het kernteam intramuraal wordt gevormd door de teammanager zorg, de coördinerend verpleegkundige en de dagbestedingscoach. Het kernteam is verantwoordelijk voor de zorg van de betreffende cliëntgroep en voor het organiseren van de multidisciplinaire samenwerking met teams behandeling, welzijn en facilitair t.b.v. de ondersteuning, zorg en behandeling van bewoners. In de wijk doen de teammanager en de wijkverpleegkundige dit met de huisarts en andere betrokken zorgverleners en welzijnsorganisaties. 

DE FUNCTIE TEAMMANAGER STERAPPEL
Binnen locatie De Bongerd in Heeswijk - Dinther bevindt zich afdeling Sterappel. Deze afdeling bestaat uit 33 cliënten met een somatische zorgvraag. Als teammanager ben je integraal verantwoordelijk voor het zorgteam dat bestaat uit ongeveer 45 medewerkers. Je zorgt voor voldoende en gekwalificeerde bezetting. Als teammanager ben jij regelmatig te vinden op de afdeling zodat je weet wat er speelt en leeft binnen de teams en kunt bepalen waar extra aandacht of sturing nodig is. Je zorgt er samen met de teams voor dat werkprocessen zo zijn ingericht dat iedereen optimaal zijn of haar werk kan doen. Daarbij stimuleer je medewerkers bij de ontwikkeling van eigenaarschap, persoonlijk leiderschap en coach je hen in professioneel handelen. 
Dankzij de schaalgrootte van Laverhof heb je als teammanager ook impact op het beleid van organisatie. Je wordt nadrukkelijk betrokken en uitgedaagd mee te denken over de belangrijke uitdaging om de zorg toekomstgericht te maken. Er zal namelijk op een andere manier naar zorg gekeken moeten worden en deze zal anders moeten worden ingericht. In dit kader ben je lid/ voorzitter van werkgroepen en samenwerkingsverbanden die hierop inspelen.
In de filosofie van Laverhof staat dat de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie dient te worden belegd. De teams wordt gevraagd om constructief mee te denken met actuele vraagstukken. Als teammanager faciliteer je dat door te luisteren, te helpen en door beleid en informatie op de juiste manier te vertalen en tijdig te communiceren. Je zorgt ervoor dat werkgroepen en commissies relevante inhoud en informatie meekrijgen vanuit bestuur, directie, wet- en regelgeving.

De teammanager laat ondernemerschap en eigenaarschap zien. Laverhof zorgt voor de randvoorwaarden om dit te doen. 

Sturen vanuit vertrouwen en maximaal gebruik maken van ieders competenties, is voor de teammanager de basis van zijn/haar handelen. De teammanager coacht zijn/haar teams in hun groei naar meer verantwoordelijkheid en stimuleert professionaliteit en vakmanschap. Zij weten hun teamleden te inspireren, begrijpen de operationele processen en weten wat er speelt op de werkvloer.  

FUNCTIE-EISEN
• je beschikt minimaal over een hbo-diploma met aantoonbare kennis in zorgmanagement;
• je bezit ruime ervaring met leidinggeven;
• je hebt een mensgerichte en daadkrachtige manier van leidinggeven;
• je haalt plezier uit het motiveren en stimuleren van medewerkers om het beste uit zichzelf te halen en uitstekende zorg te verlenen;
• je herkent problemen en lost deze op een realistische en praktische wijze op;
• je kunt goed in teamverband werken en bent oplossingsgericht;
• je bent communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk.

ARBEIDSVOORWAARDEN
Laverhof biedt een veelzijdige, verantwoordelijke en zelfstandige functie met veel ruimte voor eigen inbreng.
Het gaat hier om een functie voor 28-32 uur. Laverhof beloont volgens de cao VVT, afhankelijk van kennis en ervaring. Daarnaast zijn er secundaire arbeidsvoorwaarden, o.a. fietsplan en een mobiel device plan en korting op een bedrijfsfitness-abonnement.

PROCEDURE
De werving en selectie voor deze functie is in handen van mevrouw drs. Tonnie van Ham van bureau Tonnie van Ham B.V. Zij zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Aansluitend zullen gespreksrondes plaatsvinden met selectiecommissie en adviescommissie.  We streven ernaar de procedure voor 31 december 2022 af te ronden. Voor meer informatie over het profiel of de procedure kun je contact opnemen met Tonnie van Ham via telefoonnummer 085-0479149. 

SOLLICITEREN
Je sollicitatie ontvangen wij graag vóór 11 november 2022.  SOLLICITEER HIER!