Manager Bedrijfsvoering - 36 uur uur - Teteringen

OVER PARK ZUIDERHOUT 
Op het terrein van Park Zuiderhout in Teteringen wonen zo’n 270 ouderen. In hun eigen appartement, een groepswoning of op een etage voor mensen met dementie. Ook worden mensen van buiten en binnen Park Zuiderhout een extra thuis geboden op de dagbesteding. Zuiderhout Buiten verzorgt en ondersteunt een rijk aanbod aan clubs, evenementen en uitjes. Op het terrein zijn horecagelegenheden, een eigen gastronomisch team, een wasserij en huishoudelijke dienst aanwezig. Bij alle services staat gastvrijheid hoog in het vaandel. Er werken ongeveer 250 medewerkers en 100 vrijwilligers bij Park Zuiderhout.

Het ‘Vieren van het Leven’ vat kernachtig samen waar Park Zuiderhout voor staat; een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven en levensgeluk van bewoners. De eigen leefstijl, de autonomie en levensbeschouwing zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. In de visie van Park Zuiderhout is de bewoner een uniek en zelfstandig persoon, met een eigen persoonlijkheid, eigen relaties en een eigen geschiedenis. Van daaruit formuleert de bewoner eigen persoonlijke behoeften en wensen en maakt eigen persoonlijke keuzes.
Vieren van het leven is onlosmakelijk verbonden met ‘Vieren van je Werk’. Daarin staat ruimte voor persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling, onderdeel zijn van een team, bezig zijn met de dingen die er toe doen en daardoor trots zijn op de bereikte resultaten van de organisatie centraal. De vier kernwaarden van Park Zuiderhout zijn: Vertrouwen, Verbinding, Verantwoordelijkheid en Veerkracht. 

STRATEGIE
In het strategisch beleidsplan Samen op weg naar 2025 zijn vier actielijnen benoemd:
• persoonsgerichte ondersteuning en zorg;
• vieren van je werk;
• ondersteunende technologie;
• vastgoed.

Zie voor meer informatie www.parkzuiderhout.nl en het beleidsplan 2021-2025: samen op weg naar 2025.

ORGANISATIESTRUCTUUR
De organisatie kent een eenhoofdige Raad van Bestuur en werkt volgens het Raad van Bestuur – Raad van Toezichtmodel. Samen met de manager Welzijn & Zorg, de manager HR&O en de manager Bedrijfsvoering vormt de Bestuurder het managementteam. De medezeggenschap is geregeld via de ondernemingsraad en de cliëntenraad.

FUNCTIE MANAGER BEDRIJFSVOERING
Het betreft een nieuwe functie die momenteel ad interim wordt ingevuld. De functie is ontstaan door een samenvoeging van de ondersteunde diensten. De manager Bedrijfsvoering stuurt aan:
De facilitair manager: hieronder valt het gastronomisch team, het servicebureau, de huishoudelijke dienst en de flexpool facilitair;
Een programmamanager: verantwoordelijk voor projecten op het gebied van vastgoed, onderhoud en de ICT- infrastructuur en veiligheid;
De financiële administratie: bestaande uit twee controllers, de financiële administratie, de cliënten administratie en ICT applicaties & gegevensbeheer. 
Een projectmanager: verantwoordelijk voor projecten op het gebied van duurzaamheid, voeding en facilitaire zaken.
De manager Bedrijfsvoering geeft rechtstreeks leiding aan 10 medewerkers en indirect aan ongeveer 70 medewerkers.  Hij/zij rapporteert rechtstreeks aan de Bestuurder en werkt als MT lid intensief samen met de manager HR&O en de manager Welzijn & Zorg. 

Samen met het team werkt de manager Bedrijfsvoering aan de volgende uitdagingen:
• het integreren van de financiën & administratie, facilitaire diensten en vastgoed, onderhoud en ICT-infrastructuur in de nieuwe dienst Bedrijfsvoering; 
• optimalisering van de facilitaire services binnen de kaders van kosteneffectiviteit;
• optimalisering van de ICT-infrastructuur, digitalisering en borgen van beveiliging
• op coachende wijze initiatief en autonoom leiderschap bevorderen binnen de onderdelen en afdelingen en het realiseren van een cultuur en structuur, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van initiatieven en ideeën van medewerkers;
• mede vorm en inhoud geven aan de herontwikkeling van een van de locaties (het missiehuis).
• ontwikkelen van krachtigere teams waarin de gehele organisatie wordt meegenomen in de uitwerking van een dementievriendelijk park.
• het volgen, signaleren en analyseren van ontwikkelingen en trends in de markt op het gebied van financiën, vastgoed, huisvesting en facilitair/services, die van invloed (kunnen) zijn op het toekomstig beleid en deze vertalen naar toepasbaarheid binnen de organisatie;

FUNCTIE-EISEN
• Bedrijfskundige kennis van financiën, facilitair en vastgoed op HBO+/ WO niveau.
• Ruime ervaring in een soortgelijke integraal verantwoordelijke leidinggevende positie in een complexe organisatie in non-profit/profit. Ervaring in een zorgorganisatie is een pre.
• Heldere visie op en enige ervaring met vastgoed is gewenst.
• Inzicht hebben in hoe ontwikkelingen op verschillende terreinen (vastgoed, facilitair/services, onderhoud/beheer) impact hebben op de toekomst van de organisatie en hoe daarop strategisch beleid en lange termijn doelen te ontwikkelen.
• Goed financieel inzicht.
• Goede coachende managementkwaliteiten en leidinggevende ervaring aan een diverse groep van medewerkers.
• Ervaring met het sturing geven aan complexe op verandering gerichte organisatieprocessen.
• In staat om breed draagvlak te creëren en win-win situaties te bewerkstelligen.

KERNCOMPETENTIES EN PERSOONSKENMERKEN
• Stevige persoonlijkheid, energiek en ondernemend.
• Geeft helderheid over de kaders en ruimte voor eigen inbreng.
• Verbinder, toegankelijk, staat achter de medewerkers, soepel in de omgang.
• Communicatief sterk, in staat om zowel extern als intern goede contacten te onderhouden.
• Een positieve grondhouding, ook als het even tegenzit. Iemand die binnen de kaders op zoek gaat naar wat er wel kan.

ARBEIDSVOORWAARDEN
Het betreft een uitdagende functie voor 32-36 uur in een ambitieuze organisatie die volop in ontwikkeling is. De functie is ingeschaald in FWG 65 van de CAO VVT, maximaal € 5.939,-- bruto per maand bij een 36- urige werkweek. Zuiderhout kent een uitstekend secundair arbeidsvoorwaardenpakket. Op het terrein van Park Zuiderhout is een kinderopvangorganisatie aanwezig. Er wordt een arbeidsovereenkomst aangegaan voor de duur van een jaar, waarna bij wederzijdse tevredenheid de overeenkomst wordt omgezet naar onbepaalde tijd. 

PROCEDURE
Deze werving en selectieprocedure wordt begeleid door drs. Tonnie van Ham van bureau Tonnie van Ham B.V. Zij verricht de voorselectie waarna een voordracht van kandidaten plaatsvindt aan de opdrachtgever. Hierna volgen gesprekken met de selectie- en adviescommissie. 

SOLLICITEREN
Voor informatie kunt u contact opnemen met Tonnie van Ham, telefonisch te bereiken via nummer 085 - 047 91 49. Hebt u belangstelling voor deze boeiende functie dan zien wij uw reactie graag vóór 26 februari 2023 tegemoet. SOLLICITEER HIER!