Manager HRM - 24-32 uur uur - Roosendaal

OVER ST. ELISABETH
St. Elisabeth is een thuis met karakter, voor senioren met en zonder zorgvraag. Dagelijks wordt, vanuit de prachtige, historische locatie aan de Wouwseweg in Roosendaal, goede zorg en dienstverlening geboden. Er is volop ruimte voor ontmoeting en activiteiten, maar ook voor rust en bezinning. St. Elisabeth is bewust een compacte zorgorganisatie, met 280 medewerkers, waar iedereen elkaar persoonlijk kent. Door er écht voor mensen te zijn, wordt dagelijks het verschil gemaakt.
De kleinschaligheid wordt gekoesterd en het behoud hiervan is een belangrijke voorwaarde. Het monumentale gebouw, dat vroeger een klooster was, heeft mooie tuinen, een sfeervol restaurant en een rustige kapel voor bezinning. De historie en het moderne leven zijn op bijzondere wijze in het dagelijks leven binnen St. Elisabeth met elkaar verenigd. Daarin spelen eeuwenoude franciscaanse kernwaarden een belangrijke rol: liefde, eenvoud, werkzaamheid en onthechting.
Afhankelijk van de zorgvraag komt een bewoner in een van de comfortabele individuele zorgappartementen of in een groepswoning voor 6 à 7 bewoners te wonen. Voor een tijdelijke zorgvraag, bijvoorbeeld als iemand thuis niet kan herstellen, zijn er studio’s beschikbaar. Ook is er dagbegeleiding voor mensen die kampen met een lichamelijke beperking of dementie. Bij alle vormen van zorg die worden aangeboden gaat het bij St. Elisabeth niet alleen om fysieke zorg, maar juist ook om het welzijn van de bewoner.

St. Elisabeth staat inmiddels duidelijk op de kaart in Roosendaal, alom bekend en geliefd, zowel bij (potentiële) bewoners als medewerkers. In het Ondernemingsplan 2019-2023 staat als ambitie ‘van goed naar uitstekend’ geformuleerd.
Om deze ambitie waar te maken, wordt gewerkt vanuit vier pijlers:
• de bewoner heeft de regie;
• versterking van de zelfredzaamheid;
• focus op fysiek én mentaal welzijn;
• van wet naar geweten.

Zie voor meer informatie over de organisatie www.stelisabeth.nl.

DE ORGANISATIE
St. Elisabeth is een zelfstandige stichting, hanteert als bestuursstructuur het Raad van Toezicht-model en wordt aangestuurd door een eenhoofdige Bestuurder. Het managementteam wordt gevormd door twee managers Zorg & Welzijn, een manager Facilitair, de controller, adviseur Beleid, kwaliteit & veiligheid en de manager HRM.
De medezeggenschap cliënten is geregeld via een cliëntenraad en de medezeggenschap medewerkers via de ondernemingsraad.

DE FUNCTIE MANAGER HRM
Het betreft een nieuwe functie met veel afwisseling in een compacte organisatie waar je impact groot is. Je bent betrokken bij thema’s op alle niveaus (strategisch, tactisch en operationeel) en valt rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de bestuurder. 

WAT GA JE DOEN
• Je geeft leiding aan de adviseur HRM, administratief medewerker HRM, adviseur communicatie & marketing, het planbureau, de opleidingscoördinator en de vrijwilligerscoördinator.
• Je bent richtinggevend bij het (door)ontwikkelen en uitvoeren van een toekomstbestendig personeels- en organisatiebeleid, gericht op het op orde hebben en houden van de kwalitatieve en kwantitatieve personele formatie. Daarbij ligt de nadruk op de strategische personeelsplanning, opleiding & ontwikkeling, werving & selectie en duurzame inzetbaarheid & vitaliteit.
• Je geeft sturing aan de ontwikkeling van beleid m.b.t. arbeidsmarktcommunicatie, employer branding en interne communicatie (intranet e.d.).
• Je versterkt het zelfsturend vermogen van teams, bevordert de leercultuur en bent betrokken bij de verdere ontwikkeling van de nieuwe leerafdelingen (start per september 2022).
• Je geeft invulling aan de verdere ontwikkeling van het centrale planbureau, waarbij je aandacht hebt voor gezonde basisroosters en het verbeteren van de capaciteitsplanning.
• Je geeft op inspirerende, betrokken en transparante wijze leiding en zorgt voor de ontwikkeling van je team en de individuele teamleden.
• Je geeft de ontwikkeling van de organisatie mede vorm, door o.a. adviezen te geven en compacte beleidsnotities te schrijven.
• Je zorgt er voor dat werkprocessen en systemen op het gebied van planning en HRM verder worden geoptimaliseerd.
• Je bent het eerste aanspreekpunt m.b.t. AGV en onderhoudt contacten met relevante netwerken, de arbodienstverlening, juridische dienstverlening, werkgeversorganisaties en de OR.

FUNCTIE-EISEN
• Je hebt minimaal HBO+ werk- en denkniveau met een afgeronde relevante opleiding.
• Je hebt relevante werkervaring.
• Je hebt kennis van actuele trends en ontwikkelingen op HRM gebied. Bij voorkeur ook op het gebied van gezonde en efficiënte planning en roostering.
• Je hebt een zeer goed ontwikkeld analytisch denkvermogen in combinatie met een hands-on-mentaliteit.
• Je hebt ervaring met verandertrajecten. 
• Je voelt je thuis in een compacte organisatie waarbij het werk zeer divers is en de impact op de organisatie vanuit deze functie groot.
• Je herkent je in de missie, waarden en visie van St. Elisabeth en wilt op ambitieuze wijze hier een bijdrage aan leveren.

COMPETENTIES
• Ontwikkelingsgericht en motiverend, iemand die op basis van natuurlijk en coachend leiderschap anderen weet mee te nemen in de gekozen richting.
• Organisatiesensitief, adviesvaardig en beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden, benodigd om op alle niveaus effectief te kunnen communiceren.
• Proactief, kritisch en resultaatgericht.
• Verbindend, teamspeler en op samenwerking gericht.

PROCEDURE
De werving en selectie wordt verricht door bureau Tonnie Van Ham B.V., in de persoon van drs. Tonnie van Ham. Zij voert gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van de geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Daarna volgen gesprekken met selectie – en adviescommissies. Het is het streven de procedure voor 31 december 2022 af te ronden.

ARBEIDSVOORWAARDEN
De functie manager HRM bij St. Elisabeth is ingedeeld in FWG 65 van de CAO VVT.
Het betreft een parttime dienstverband; een overeenkomst tussen 24-32 uur is bespreekbaar.

SOLLICITEREN
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Tonnie van Ham, telefonisch bereikbaar via nummer 085-0479149. Je sollicitatie ontvangen we graag vóór 17 november 2022. SOLLICITEER HIER!