Meerdere Managers - 32-36 uur uur - Den Bosch/ Tilburg

Over GGD Hart voor Brabant
GGD Hart voor Brabant werkt in opdracht van 19 gemeenten in Midden-Brabant en Brabant-Noord met ruim 800 gemotiveerde professionals voor meer dan 1 miljoen inwoners. Positieve gezondheid is de basis voor het handelen van GGD Hart voor Brabant, want gezondheid is meer dan niet ziek zijn.
De meeste mensen kennen de GGD van de consultatiebureaus en de afgelopen twee jaar in het bijzonder van de coronataken, maar GGD Hart voor Brabant doet meer! Zo werkt men in wijkteams, helpt men mensen naar de juiste zorg als ze zelf de weg niet goed weten en wordt er toezicht op de kinderopvang gehouden. Daarnaast adviseert de GGD samenwerkingspartners zoals gemeenten, scholen en woningbouwverenigingen over een gezonde en veilige (leef) omgeving. Ook het motiveren van scholen om een gezonde kantine in te voeren behoort tot de taken.

Kortom: GGD Hart voor Brabant richt zich op taken om mensen gezonde kansen te bieden alles uit hun leven te halen.

GGD Hart voor Brabant is volop in beweging en investeert in aandacht en oog voor medewerkers, balans in de organisatie en samenwerking met gemeenten, netwerk- en andere partners. Dit doet de GGD vanuit de overtuiging dat het werken aan gezondheid vraagt om een brede blik. Met een nieuwe besturingsfilosofie wordt deze beweging ondersteund.

De organisatie bestaat uit vier sectoren:

 • Brabant-Noord: jeugdgezondheidszorg en gezondheidsbevordering van Den Bosch tot Land van Cuijk,
 • Midden-Brabant: dezelfde dienstverlening maar dan voor Tilburg en omliggende gemeenten,
 • Leefomgeving: algemene gezondheidszorg zoals infectieziektebestrijding, reizigersadvisering, toezicht en forensische geneeskunde,
 • Bedrijfsontwikkeling: alle ondersteunende diensten zoals HR, Marketing & Communicatie, Facilitair en het Klantcontactcentrum

 

Namens GGD Hart voor Brabant zijn we op zoek naar meerdere enthousiaste en nieuwsgierige managers die aandacht en ruimte geven aan de teams en de samenwerking binnen en buiten de GGD stimuleren.  Daarvoor zoeken we kandidaten met hele diverse achtergronden. De achtergrond van de huidige managers varieert van financieel, HR, trainer/coach, zorg tot aan commercieel.

Wij zijn op zoek naar

Managers voor de sectoren Brabant-Noord en Midden-Brabant
Voor de sectoren Brabant-Noord en Midden-Brabant zijn wij op zoek naar vijf managers die staan voor inspirerend en faciliterend leiderschap. Je bent ervan overtuigd dat je professionals het best ondersteunt door hen, binnen kaders, autonomie te gunnen en te sturen op output. Je stimuleert professionals die werkzaam zijn dichtbij de inwoners en in de wijk. (met aandachtsgebieden consultatiebureaus en gezondheidsbevordering). 

Managers voor de sector Leefomgeving
Voor de sector Leefomgeving zijn wij op zoek drie inspirerend en faciliterende managers:

Een manager voor het team Toezicht, een besluitvaardige manager voor het domein toezicht op het gebied van (Wet op de) KinderOpvang en Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze manager is inhoudelijk gesprekspartner voor de toezichthouders en weet empathie en zakelijkheid te verbinden. Een manager die samen met het team een beweging weet te maken naar waarderend toezicht.

Een manager voor de teams Infectieziekten Bestrijding, Infectiepreventie en Tuberculose Bestrijding: een manager die op afstand is waar dat kan, dichtbij waar nodig; die inhoudelijk gesprekspartner is voor medische professionals, empathisch en betrokken en de spil is in de doorontwikkeling van de versterking IZB en pandemische paraatheid.

Een manager voor het team Forensische Geneeskunde, een manager die samen met het team van forensisch artsen en ondersteuners verantwoordelijk is voor een optimale uitvoering van forensische geneeskunde in politieregio Zeeland/West-Brabant; die vanuit veranderkundige ervaring komt tot creatieve oplossingen en stimuleert het netwerken richting andere GGD’en politie, gemeente en ziekenhuis.  

Managers voor de sector Bedrijfsontwikkeling
Voor de sector Bedrijfsontwikkeling zijn wij op zoek naar drie managers die staan voor inspirerend en faciliterend leiderschap. Je hebt ervaring met het leidinggeven aan professionals waarbij je de inhoud bij de professionals laat. Je hebt affiniteit  met HR, informatiemanagement en ICT of marketing & communicatie.

FUNCTIE-EISEN
Als manager heb je oog voor de medewerkers, geef je ruimte en stimuleer je ontwikkeling. Je vertaalt ontwikkelingen naar teamplannen, adviseert en zoekt hierin de samenwerking met collega managers binnen de GGD. Vanuit je creativiteit kijk je naar vernieuwing, taakdifferentiatie en ontwikkeling van professionals. Je bent medeverantwoordelijk voor de financiën van het team, stuurt op resultaten stuurt indien nodig bij.

Iedere manager, zal afhankelijk van de grote van het team, een of meerder teams onder zijn hoede krijgen, met een maximum van 50 medewerkers. Je ontvangt leiding van de sectormanager. Je hebt ervaring met het leidinggeven aan professionals waarbij je de inhoud bij de professionals laat.

Je bent crisisbestendig en vervult  een actieve crisisrol in de organisatie, al dan niet in piket. Het gaat om de procesleidersrollen vanuit de crisisprocessen Medische milieukunde, infectieziektebestrijding,  de ondersteunende processen of om de rol van coördinator Psychosociale hulpverlening.

 • Je hebt ervaring in het leidinggeven aan professionals en affiniteit met het werkveld van de GGD Hart voor Brabant.
 • Je hebt HBO+/WO werk- en denkniveau en relevante managementervaring.
 • Je hebt ervaring en inzicht in politiek-bestuurlijke processen en affiniteit met zorg en het openbaar bestuur.
 • Je bent een energieke manager die situationeel leiding kan geven, waarbij je stuurt op ontwikkeling, samenwerking en resultaat
 • Je bent in staat om een afweging te maken om direct in actie te komen of juist even te af te remmen, te reflecteren en vragen te stellen. Je stuurt op hoofdlijnen en zoomt in als het nodig is.
 • Je zorgt voor de benodigde kaders en duidelijkheid waarbinnen teams optimaal kunnen functioneren.
 • Je hebt implementatiekracht en bent in staat om de uitgezette lijnen samen met de teams voor elkaar te krijgen.
 • Je hebt lef, kan goed samenwerken en maakt plezier met je collega’s.
 • Je bent stressbestendig, analytisch en kunt het overzicht behouden

 

WAT BIEDT GGD HART VOOR BRABANT
Een functie in een dynamische organisatie, midden in de samenleving, waarmee je werkt aan de publieke gezondheid.
Een functie waarin je jezelf en anderen kan ontwikkelen. Begin 2023 wordt er gestart met een leiderschapstraject voor alle leidinggevenden. 
Een arbeidsovereenkomst van een jaar met de intentie dit na een jaar om te zetten naar een vast dienstverband.
Een arbeidsovereenkomst voor 32 – 36 uur per week.
Arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO SGO, salarisschaal 12 (max € 6.103,- op fulltime basis). Inschaling is afhankelijk van je opleiding en ervaring.
 
PROCEDURE
De werving en selectie wordt verricht door bureau Tonnie Van Ham B.V, in de persoon van drs. Tonnie van Ham in samenwerking met Rob Maréchal van bureau Baken. Zij voeren gesprekken met in potentie voor de functies geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van de geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure. 

SOLLICITEREN
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Tonnie van Ham, telefonisch bereikbaar via nummer 085 0479149 of Rob Maréchal via 06 50415265. Je sollicitatie ontvangen we graag zo spoedig mogelijk. SOLLICITEER HIER!