Directeur Zorg en Bedrijfsvoering - 32- 36 uur uur - De Betuwe/ regio Rivierengebied

Zorgcentra de Betuwe hecht aan het overbrengen van haar persoonlijke stijl vandaar dat zij mede vorm hebben gegeven aan onderstaande profiel
_________________________________________________________________________________
OVER ZORGCENTRA DE BETUWE
Zorgcentra De Betuwe is een middelgrote zorgorganisatie in het rivierengebied, gespecialiseerd in ouderenzorg. De 1000 medewerkers en 600 vrijwilligers van Zorgcentra De Betuwe bieden wonen met zorg in 8 locaties. Daarnaast bieden wij revalidatie, zorg aan huis en begeleiding van behandelaren zoals fysiotherapeuten, diëtisten, ergotherapeuten, logopedisten en psychologen. Het werkgebied van Zorgcentra De Betuwe loopt van Culemborg tot Dodewaard, tussen de Waal en de Lek.

HIER STAAT ZORGCENTRA DE BETUWE VOOR
Wij werken vanuit de overtuiging dat zorg mensenwerk is: het ontstaat in het contact tussen cliënt en medewerker. Elk deel van het werk is daarom maatwerk; afgestemd op de ander. Natuurlijk is ieder mens verantwoordelijk voor zijn of haar eigen leven, maar we delen ook een verantwoordelijkheid voor elkaar: we vormen samen een leefgemeenschap, waarin iedereen erbij hoort, iedereen welkom is en iedereen gelijkwaardig is. Dit laat onverlet dat iedereen (gelukkig!) anders is: uniek.

Omdat dit maatwerk zo centraal staat in ons dagelijkse handelen, werken we op Rijnlandse wijze. Dat houdt in dat het eigenaarschap van de zorg ligt bij de collega’s die deze zorg verlenen; zij zijn ervan. Vertrouwen, vakmanschap en verbinding zijn leidende principes. Het eigenaarschap brengt de maximale vrijheid met zich mee om dat te doen wat goed is voor onze cliënten. En dus is maximale verantwoordelijkheid om zorgvuldig, integer en met oog voor de menselijke maat te handelen daar onlosmakelijk mee verbonden.

Zorgcentra De Betuwe zet de zorg dus voorop. De medewerkers van de ondersteunende diensten helpen de zorgteams daarbij. Bijvoorbeeld door informatie te geven of door wet- en regelgeving te vertalen naar de praktijk. Of ze denken mee over de personele inzet en adviseren teams hoe zij hiermee om kunnen gaan. We werken dus veel samen om resultaten voor onze cliënten te realiseren.

DE ORGANISATIE
Onze 1000 collega’s werken in ongeveer 65 zorgteams. Daarnaast zijn er multidisciplinaire behandelteams en teams van ondersteuners.
Als directeur ben je lid van het organisatieteam. Dat wordt gevormd door de drie directeuren en de (eenhoofdige) Raad van Bestuur. Jij wordt een van twee directeuren zorg- (en bedrijfsvoering). Daarnaast is er een directeur financiën & vastgoed. Hoewel ieder zijn/haar eigen portefeuille heeft, stemmen we veel met elkaar af. Daardoor kunnen we voor elkaar waarnemen en soms elkaars taken overnemen. In de manier waarop we leiding geven, proberen we onze kernwaarden vertrouwen, verbinding en vakmanschap steeds te laten zien en voor te leven. 
Het organisatieteam neemt bijna geen beslissingen; dat doen we in onze organisatie gezamenlijk. Hoe dat in z’n werk gaat, leggen we graag uit in een van de gesprekken in het kader van de invulling van deze vacature.
We stellen per locatie op korte termijn een locatieverbinder aan. Die heeft tot taak om de teams te helpen het werk op locatie beter te laten verlopen. We hopen dat de teams daardoor meer ruimte krijgen voor de zorg. 

STRATEGIE 
We staan voor een pittige opgave, net als andere organisaties in de VVT. De vergrijzing zorgt voor een sterke toename van de vraag naar zorg, terwijl er door de krapte op de arbeidsmarkt steeds minder mensen zijn om die zorg te bieden. En dan hebben we het nog niet over de middelen.
Als directeur heb je samen met de rest van het organisatieteam een cruciale rol in deze opgave. We verwachten dan ook dat je de verantwoordelijkheid hiervoor oppakt en met de collega’s aan de slag gaat. Je geeft vooral vorm aan het proces; collega’s uit de zorg en de ondersteuning geven vanuit hun vakmanschap vorm aan de inhoud. Hoofdpunten van deze opgave zijn: het anders organiseren van de zorg, taakdifferentiatie, versterken van de eigen regie van cliënten en hun netwerk (reablement), familieparticipatie en de inzet van zorgtechnologie. 

MEER OVER DEZE FUNCTIE
Samen met de andere directeuren en de bestuurder ben je dus verantwoordelijk voor Zorgcentra De Betuwe als geheel. Jouw specifieke aandachtsgebieden zijn de thuiszorg, de behandelteams, eerstelijns behandeling, GRZ, ELV en WMO, P&O, facilitair en ICT. 


Dít maakt het voor jou leuk om bij Zorgcentra De Betuwe te werken!
• Je inspireert medewerkers en ziet toe op een fijn leef- en werkklimaat en een gezonde bedrijfsvoering.
• Je werkt in een Rijnlandse organisatie.
• Je speelt een belangrijke rol in externe (regionale) netwerken en bouwt voortdurend aan interne en externe relaties. 
• Je werkt nauw samen met je collega directeur zorg, wat zorgt voor continuïteit in de organisatie. 
• Je kunt bij overstijgende zaken overleggen en afstemmen met de andere directeuren en de bestuurder. 
• En bij niet overstijgende zaken ook! We werken graag samen en leren graag van elkaar.
• Je voert regie op de zaken die binnen jouw portefeuille vallen en denkt mee over zaken die daarbuiten vallen.
• Je hebt alle ruimte om je werk naar eigen inzicht vorm te geven. Meer dan in de meeste andere organisaties. 

Daarvoor vragen wij van jou
1. Kennis en ervaring 
• Je hebt actuele kennis van en/of ervaring in bedrijfsvoering en zorg.
• Je bent meer generalist dan specialist.
• Je hebt een academisch denk- en werkniveau.
• Je hebt ruime ervaring met veranderprocessen.
• Je bent bekend met leiderschap in een Rijnlandse organisatie, bij voorkeur uit eigen ervaring. Je omarmt de principes hiervan en je kunt er vanuit je hart invulling aan geven.

2. Competenties 
• Je bent leergierig, vraagt om feedback op je eigen rol en je hebt zelfreflectie.
• Je kunt goed met allerlei mensen overweg. Je bent tactvol, je verbindt, nodigt uit, verleidt en helpt verschillen te overbruggen. En confronteren mag ook best. 
• Je snapt onze veranderopgave en bent enthousiast om daarmee aan de slag te gaan. Ook als anderen niet zo enthousiast zijn. 
• Je kunt met iedereen in onze organisatie helder communiceren. En ook met onze samenwerkingspartners.
• Je werkt resultaatgericht, en kunt doorzetten als dat nodig is.
• Je bent integer en hebt een gezond moreel kompas. 

3. Persoonlijkheid
• Je bent een warm mens. Toegankelijk en benaderbaar. 
• Je bent een Rijnlander en laat dat zien in je gedrag.
• Je komt uit voor de fouten die je maakt en kunt daar om lachen.
• Je werkt graag samen en je zet je met hart en ziel in om samen meer mogelijk te maken.
• Je hebt een goed gevoel voor verhoudingen en snapt dynamieken.
• Je bent slim en nieuwsgierig.
• Je hebt gevoel voor humor en neemt jezelf niet al te serieus.

ARBEIDSVOORWAARDEN
Verbinding is een van onze kernwaarden. Dus hoort bij deze prachtige baan een vast dienstverband. We overleggen graag met je over het aantal uren, waarbij we uitgaan van 32 tot 36 uur. De functie is ingedeeld in FWG 75 van de CAO VVT.

SOLLICITATIEPROCEDURE
De werving en selectie voor deze functie is in handen van mevrouw drs. Tonnie van Ham van bureau Tonnie van Ham. Zij spreekt eerst met kandidaten. Daarna bespreekt zij de meest geschikte kandidaten met de andere directeuren en de Raad van Bestuur. Daarna vinden er gesprekken plaats met een brede vertegenwoordiging van cliënten en collega’s. Deze gespreksrondes zullen in maart gaan plaatsvinden. Met een of twee kandidaten gaat het organisatieteam wandelen en lunchen; we vinden het belangrijk om goed kennis met je te maken voordat we een definitieve keuze maken. En andersom lijkt ons dat voor jou ook belangrijk. We streven ernaar de procedure voor 1 april 2023 af te ronden.
Wil je meer weten over het profiel of de procedure? Neem dan contact op met Tonnie van Ham via telefoonnummer 085-0479149. 

SOLLICITEREN
We kijken uit naar jouw sollicitatie. Stuur die graag vóór 10 februari 2023 naar ons op. SOLLICITEER HIER!