Manager Kraamzorg - 24 uur - Helmond

OVER DE ZORGBOOG 
De Zorgboog heeft De Peel als werkgebied en werkt aan een samenhangend aanbod van woon-, welzijns- en zorgdiensten op lokaal niveau. Naast een stedelijke concentratie in Helmond bestaat het gebied uit nog zes andere gemeenten, te weten Gemert-Bakel, Laarbeek, Deurne, Someren, Asten en Geldrop-Mierlo. De Zorgboog biedt een gevarieerd aanbod van kraamzorg, eerstelijnszorg, revalidatie, verzorging, verpleging, behandeling, begeleiding, wonen met zorg en services en terminale zorg. 

DE ZORGBOOG KRAAMZORG
De Zorgboog Kraamzorg kenmerkt zich als informele, toegankelijke en warme organisatie. De medewerkers en gezinnen staan centraal. De Zorgboog Kraamzorg is trots op haar hoge marktaandeel in de regio (meer dan 80%), de klanttevredenheidsscore van een 9.3 én dat 98% van de gezinnen de kraamzorg van de Zorgboog zou adviseren bij familie en bekenden! Met elkaar zorgt men voor een fijne, zorgeloze kraamperiode bij het gezin. In de regio staat De Zorgboog Kraamzorg bekend als een betrouwbare partner en er is een goede samenwerking met de verloskundigen. 
Voor meer informatie zie www.dezorgboog.nl.

DE ORGANISATIE
De Zorgboog is een zelfstandige stichting die als bestuursstructuur het Raad van Toezicht-model hanteert en wordt aangestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur. Binnen het besturingsmodel van De Zorgboog is de Kraamzorg een aparte entiteit. De Kraamzorg is werkzaam in het hele werkgebied van De Zorgboog. De Manager Kraamzorg rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter Raad van Bestuur. Er werken 110 medewerkers bij De Zorgboog Kraamzorg en zij begeleiden bij gemiddeld 1700 bevallingen per jaar.

PROFIEL MANAGER KRAAMZORG
De Manager Kraamzorg is te typeren als de ondernemer die binnen De Zorgboog integraal verantwoordelijk is voor Kraamzorg als unieke dienst. Het gaat om de beleidsontwikkeling, 
-uitvoering en -evaluatie, omzet, profit & loss verantwoordelijkheid, bedrijfsvoering, HR management, afspraken met externen etc. De Zorgboog organisatie levert een infrastructuur ten behoeve van de ondersteuning van de bedrijfsvoering. De Manager Kraamzorg is binnen De Zorgboog de inhoudelijk expert rond kraamzorg als dienst en draagt in dat kader verantwoordelijkheid voor het vertalen van deze expertise richting Raad van Bestuur. Je stuurt een Hoofd Kraamzorg aan die verantwoordelijk is voor de aansturing van de zes teams kraamverzorgenden. Daarnaast stuur je rechtstreeks het kraambureau aan bestaande uit secretariaat medewerkers, planners en medewerkers bereikbare dienst. Dit zijn in totaal zeven medewerkers. Je bent geen vast lid van het directieteam van De Zorgboog maar zal hier op uitnodiging aan deelnemen. De medezeggenschap medewerkers is belegd binnen de ondernemingsraad en klankbordgroep Kraamzorg waarin de voor de kraamzorg specifieke onderwerpen worden (voor) besproken.
Je participeert namens het KSV in het bestuur van JIJWIJ (waarin alle geboortezorgverleners in de Peelregio samenwerken). Naast je bestuurlijke taak neem je deel aan verschillende werkgroepen. 
Je bent lid van het kraamzorgsamenwerkingsverband (KSV) Helmond en Eindhoven, hebt contacten met de branchevereniging (BO geboortezorg), gynaecologen, verloskundigen en andere samenwerkingspartners in de regio. Intern ligt de nadruk op de verdere digitalisering van het cliëntsysteem, het verder implementeren en door ontwikkelen van BabythuisZorg als nieuw zorgaanbod, een gezonde bedrijfsvoering en het boeien en binden van medewerkers. Verder zorg je ervoor dat de dienstverlening op korte en lange termijn blijft aansluiten bij de marktontwikkelingen en -eisen.
Je managementstijl kenmerkt zich als warm zakelijk, open en met aandacht. Je stuurt mensen vanuit vertrouwen, geeft ruimte en stimuleert persoonlijke – en vakinhoudelijke - ontwikkeling. Je hebt oog voor vernieuwing en innovatie. Je bent een makkelijke communicator en je beleeft plezier aan het opbouwen van duurzame samenwerkingsrelaties, zowel in- als extern.

FUNCTIE-EISEN
• Je beschikt over minimaal een HBO werk- en denkniveau, een opleiding op het gebied van management en aantoonbare leidinggevende ervaring.
• Brede, relevante werkervaring binnen de zorg, ervaring binnen de geboortezorg is een pré.
• In staat actuele ontwikkelingen te vertalen naar kansen voor de organisatie.
• Bedrijfsmatig sterk.
• Vernieuwend kunnen denken en handelen en medewerkers hierin mee kunnen nemen.
• Sterke uitdrukkings- en communicatievaardigheden, in woord en geschrift.
• Ervaring in het werken in netwerken en samenwerkingsverbanden.

COMPETENTIES
• Verbinder, samenwerker en netwerker.
• Inspirerend en authentiek, toegankelijk, laagdrempelig.
• Mensgericht, transparant en benaderbaar.
• Ondernemend, innovatief en creatief.
• Besluitvaardig en resultaatgericht.
• Ontwikkelingsgericht en dynamisch.

ARBEIDSVOORWAARDEN
Het betreft een functie voor 24 uur per week voor de duur van een jaar, met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Kraamzorg, de functie is ingedeeld in FW 70.

PROCEDURE
De werving en selectie voor deze functie is in handen van mevrouw drs. Tonnie van Ham van bureau Tonnie van Ham B.V. De in- en externe werving vindt gelijktijdig plaats.
Zij zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Aansluitend zullen gespreksrondes plaatsvinden met selectie- en adviescommissies. De gesprekken bij de Zorgboog vinden in maart 2023 plaats. De exacte data  worden zo spoedig mogelijk gecommuniceerd. Het is het streven de procedure voor 1 april 2023 af te ronden. De in- en externe werving vindt gelijktijdig plaatst.

Voor meer informatie over het profiel of de procedure kun je contact opnemen met Tonnie van Ham via telefoonnummer 085-0479149. 

SOLLICITEREN
Je sollicitatie ontvangen wij graag vóór 27 februari 2023. SOLLICITEER HIER!