Manager HRM - 36 uur - Veldhoven

OVER SEVERINUS
Prettig wonen. Zo zelfstandig zijn als mogelijk. Volwaardig meedoen. Fijne mensen om je heen en je dag invullen met activiteiten waar je blij van wordt. Wie wil dat niet? De cliënten van Severinus, of ze nu thuis wonen of in één van de huizen, willen dat in elk geval wel. 
Al 63 jaar maakt Severinus verschil in het leven van mensen met een verstandelijke beperking én hun omgeving. De organisatie richt zich op het bevorderen van de kwaliteit van leven van deze kwetsbare groep mensen. Met ondersteuning, met begeleiding en met écht contact. Met 1200 collega’s en 500 vrijwilligers die elke dag hart en ziel in hun werk leggen, is Severinus een ijzersterke organisatie. Bovendien staat de organisatie niet alleen. Severinus is een vaste waarde in de Veldhovense samenleving en staat middenin de maatschappij en daar blijft de organisatie voor gaan! 

Missie
Severinus ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking in alle levensfases en op elk gebied. Zodat ze zo zelfstandig mogelijk en volwaardig kunnen meedoen de maatschappij. Zij richten zich op de versterking van zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Van de persoon zelf en van zijn of haar netwerk.

Visie
Mensen met een verstandelijke beperking willen net als iedereen meedoen in de maatschappij. Het beste uit zichzelf halen en regie hebben over hun eigen leven. Ze willen zichzelf ontwikkelen, zinvol werk hebben, fijne hobby’s, betekenisvolle relaties en zo zelfstandig en gezond mogelijk leven.

KERNWAARDEN
Liefdevol, bevlogen, veilig en vakmanschap. Dat zijn de vier kernwaarden van Severinus. Deze waarden zijn leidend in omgang met cliënten, familie, collega’s en de samenwerking met partners. De kernwaarden zijn als volgt vertaald:
1. Deskundigheid
Bij Severinus leer je elke dag; van en met elkaar. Samen met cliënten en verwanten is de afgelopen zestig jaar de deskundigheid ontwikkeld om mensen met een verstandelijke beperking te begeleiden bij ‘het gewone leven’. De medewerkers zorgen voor veiligheid, maken écht contact en werken samen aan een zinvolle dag invulling. Zodat mensen met een verstandelijke beperking prettig wonen, fijne mensen om zich heen hebben en volwaardig meedoen in onze maatschappij. De deskundigheid van Severinus zie je vooral in de manier waarop ze aansluiten: bij de individuele behoeften van al hun cliënten én bij de ontwikkelingen in de samenleving.
2. Altijd dichtbij
Severinus is dichtbij, blijft altijd naast cliënten en verwanten staan. Op Severinus kun je vertrouwen. De organisatie is ook dichtbij voor haar partners: is makkelijk benaderbaar, staat open voor initiatieven en werkt veel en graag samen. Zo is Severinus herkenbaar en zichtbaar in de regio. 
3. Optimistisch
Bij Severinus denkt men in mogelijkheden en oplossingen. Problemen en beperkingen zijn er immers al genoeg! Samen met cliënten en verwanten probeert men er elke dag iets moois van te maken. Het optimisme en de frisse nuchtere blik werkt aanstekelijk: je krijgt er veel mee voor elkaar. Daar zijn medewerkers trots op en dat laten ze graag zien. En: je krijgt zin om mee te doen!

Zie voor meer informatie over de organisatie www.severinus.nl. Hier tref je ook het strategische koersplan 2022-2024.

DE ORGANISATIE
Severinus is een zelfstandige stichting, hanteert als bestuursstructuur het Raad van Toezicht-model en wordt aangestuurd door een eenhoofdige Bestuurder. Het directieteam wordt gevormd door de bestuurder, een directeur Zorg, een directeur Bedrijfsvoering en de secretaris Raad van Bestuur.
De medezeggenschap cliënten is geregeld via een cliëntenraad en bewonersraad en de medezeggenschap medewerkers via de ondernemingsraad.

DE FUNCTIE MANAGER HRM
Bij Severinus gelooft men dat medewerkers echt hét verschil maken. De komende jaren zet de organisatie dan ook in op aantrekkelijk werkgeverschap. De belangrijkste bouwstenen hiertoe  zijn:
• het aanboren van nieuw talent;
• deskundig zijn en blijven;
• vitaliteit & (persoonlijk) leiderschap.
De manager HRM, gaat hier samen met het team een belangrijke rol in spelen. Je ontwikkelt en implementeert samen beleid en instrumentarium wat hierbij past.

Het HR-team bestaat uit 25 medewerkers, waaronder het team HR-advies, de academie (beroepsopleiding & opleidingsadvies), de personeelsadministratie, het flexbureau, teamcoaching en de beleidsadviseur HRM (nog in te vullen). Je ontvangt leiding van de directeur Bedrijfsvoering.

WAT GA JE DOEN
• Je geeft op inspirerende, betrokken en transparante wijze leiding aan het HR-team en zorgt voor de ontwikkeling van je team en de individuele teamleden.
• Je bent richtinggevend bij het (door)ontwikkelen en uitvoeren van een toekomstbestendig personeelsbeleid en aantrekkelijk werkgeverschap, gericht op het op orde hebben en houden van de kwalitatieve en kwantitatieve personele formatie. Daarbij ligt de nadruk op de strategische personeelsplanning, opleiding & ontwikkeling, werving & selectie en duurzame inzetbaarheid & vitaliteit.
• Je treedt op als adviseur voor het directie team op HR beleid.
• Je adviseert de Raad van Bestuur bij het overleg met de ondernemingsraad.
• Je zorgt er voor dat werkprocessen en systemen op het gebied van planning en HRM verder worden geoptimaliseerd.
• Je geeft invulling aan de verdere ontwikkeling van het flexbureau, waarbij je aandacht hebt voor gezonde basisroosters en het verbeteren van de capaciteitsplanning.

FUNCTIE-EISEN
Je beschikt over een afgeronde post-hbo- of academische opleiding op het gebied van HRM en hebt zowel leidinggevende ervaring als ervaring met het leiden van veranderprocessen. Je geeft met visie en creativiteit focus aan de belangrijkste HRM thema’s en beleid. Je hebt lef om van gebaande paden af te wijken en durft hierbij daadkrachtig te handelen. Je bent in staat om belangentegenstellingen te overbruggen; je bent een verbinder, een inspirator en doortastend.  

COMPETENTIES
Als manager HRM  ben je vernieuwend, ondernemend, inspirerend, innovatief en in staat out of the box te denken. Je bouwt verder aan de dienstverlening van het HRM-team. Door jouw toegankelijke en empathische wijze van communiceren creëer je vertrouwen om duurzame verbindingen met collega’s te leggen. Je neemt een zakelijke en daadkrachtige instelling mee die erop gericht is de dienstverlening verder door te ontwikkelen. Je hebt aandacht voor teams en medewerkers en je schakelt op natuurlijke wijze tussen alle verschillende belanghebbenden. Als manager HRM vervul je een belangrijke rol als cultuurdrager en lever je een bijdrage aan het vergroten van de bevlogenheid, trots en werkgeluk van alle medewerkers van Severinus.

ARBEIDSVOORWAARDEN 
De functie van manager HRM bij Severinus wordt gewaardeerd volgens de CAO Gehandicaptenzorg en is ingeschaald in functiegroep 65 ( met een maximum salaris van € 5.957,00).  Het betreft een fulltime functie. Je krijgt in eerste instantie een dienstverband voor bepaalde tijd ( 7 maanden). Daarna kom je in aanmerking voor een dienstverband voor onbepaalde tijd.

PROCEDURE
De werving en selectie wordt verricht door bureau Tonnie Van Ham B.V., in de persoon van drs. Tonnie van Ham. Zij voert gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van de geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Daarna volgen gesprekken met selectie – en adviescommissies. Het is het streven de procedure voor 1 juli 2023 af te ronden. De data voor de vervolgprocedure zullen zo spoeding mogelijk worden gecommuniceerd. 

SOLLICITEREN
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Tonnie van Ham, telefonisch bereikbaar via nummer 085-0479149. Je sollicitatie ontvangen we graag vóór 19 mei 2023.  SOLLICITEER HIER!