Manager Intramurale Zorg - 36 uur uur - Doetichem

DE ORGANISATIE
Met woonzorgcentra in de regio Doetinchem en Bronckhorst en de collega’s bij bewoners in wijk, staat Markenheem middenin de Achterhoekse samenleving. Zo levert Markenheem hoogwaardige zorg nabij dáár waar het nodig is. Markenheem is betrokken bij hun bewoners en hun familie. Zorg met aandacht, afgestemd op en met respect voor de persoonlijke wensen, behoeften en levensstijl van hun bewoners; daar geloven zij in. Binnen Markenheem werkt men vanuit het gedachtegoed positieve gezondheid en de kernwaarden Nabij, Bij de tijd en Bekwaam. 

Bij Markenheem bieden wij een prettige en veilige woonomgeving en leveren mensgerichte zorg en welzijn, tegelijkertijd zijn we een aantrekkelijke werkgever. We vinden het belangrijk om verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie te beleggen. Dit creëert meer ruimte om het werk in overleg en naar eigen inzicht te doen; het verhoogt de betrokkenheid en hiermee ook de tevredenheid van zowel collega’s als de bewoner/cliënt.

Wat ga jij doen?
Je gaat leidinggeven aan de 5 locaties van Markenheem. Hier wonen 375 bewoners en werken 560 medewerkers. Als kwartiermaker heb je een sleutelfunctie in het uitvoeren van de transitie binnen Markenheem en draag je bij aan het proces naar toekomstbestendige verpleeg(huis)zorg c.q. ouderenzorg. Je hebt hart voor de ouderenzorg en je staat goed in verbinding met de interne- en externe omgeving. Je geeft op een inspirerende en coachende wijze leiding aan de teammanagers binnen de intramurale zorg. De functie van teammanager komt binnenkort te vervallen en hiervoor komt een nieuwe functie; die van manager wonen, zorg en welzijn. Deze managers sturen de teams aan en worden hierbij ondersteund door een teamcoach onbegrepen gedrag en een kwaliteitsverpleegkundige.

Markenheem heeft in haar strategie gekozen voor een scheiding van de intra- en extramurale zorg, met een beperkt aantal doelgroepen binnen het intramurale verpleeghuis. Markenheem wil in het intramurale verpleeghuis goede zorg leveren aan mensen met dementie en ouderen met een (lichte) psychiatrische aandoening (gerontopsychiatrie). Aansluitend op het doelgroepenbeleid wordt een visie geformuleerd op zorg en bijpassend strategisch personeelsplan. Ook roostering is een aandachtspunt in deze krappe arbeidsmarkt waarin een goede werk privé balans belangrijk is. Daarnaast wordt de wens van medewerkers vertaald  naar meer eigenschap en leiderschap in de organisatie. Markenheem is volop in beweging op alle terreinen. Als manager intramurale zorg lever je aan al deze projecten een stevige inhoudelijke bijdrage en draag je zorg voor de uitvoering van de gemaakte plannen samen met je collega’s. 

Je vertaalt vernieuwende concepten en voorstellen van de locaties naar benodigde acties en faciliteiten om de gewenste beweging in gang te brengen/te stimuleren. Als kwartiermaker draag je zorg voor een werkomgeving waarin medewerkers zich kunnen ontwikkelen en het professioneel, plezierig, veilig en bovenal goed samenwerken is. Je draagt bij aan een cultuur waarin we blijvend leren en de kwaliteit van zorg door ontwikkelen.

Je hebt regie op de voortgang van de transitie o.b.v. concrete (tussen)resultaten, je signaleert, rapporteert en stuurt bij waar nodig. Je neemt deel aan kennisnetwerken en bent een sparringpartner binnen (regionale) samenwerkingsvormen.  Samen met de bestuurder, manager extramurale zorg, manager HRM, manager financiën & control, manager vastgoed, facilitair en ICT en een specialist ouderengeneeskunde vorm je het managementteam. Momenteel wordt de functie manager intramurale zorg ad interim ingevuld. In overleg met de interimmanager vindt er een geleidelijke overdracht van taken plaats. 

WIE BEN JIJ?
We zoeken een kwartiermaker die op inspirerende, coachende en verbindende wijze te werk gaat. Iemand die in staat is de intramurale zorgverlening een boost te geven en kwaliteit hoog in het vaandel heeft. Iemand met een helicopterview, die out of the box kan denken, in staat is nieuwe concepten te bedenken en innovaties tot stand kan brengen.

Functie-eisen
• Je beschikt over een academische werk en denkniveau, waarbij je zorginhoudelijk bent opgeleid.
• Je hebt ervaring in het sturen van veranderprocessen.
• Je bent goed op de hoogte van actuele ontwikkelingen op regionaal en landelijk niveau, waaronder specifieke ontwikkelingen (qua wet- en regelgeving) in de VVT sector en intramurale zorg.
• Je hebt inhoudelijke kennis van Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, WOZO programma; 
• Je hebt een breed referentiekader en kan ervaringen en plannen projecteren op de situatie van Markenheem.
• Je bent in staat om als twee-eenheid te opereren samen met je collega kwartiermaker extramurale zorg en sta je dichtbij je medewerkers en de rest van de organisatie.

Competenties
• Je hebt een toegankelijke persoonlijkheid, gedreven om je in te zetten voor de cliënten met dementie en gerontopsychiatrie.
• Je bent een verbinder en een teamplayer.
• Besluitvaardig, daadkrachtig en resultaatgericht.
• Inspirerende coach en leider, laagdrempelig, geeft vertrouwen en ruimte, in staat om mensen te mobiliseren en te committeren.
• Omgevings- en politiek sensitief, netwerker, goede performance in- en extern.
• Zelf reflectief, beschikt over relativeringsvermogen en gevoel voor humor op het juiste moment.
• Je weet onder tijdsdruk en bij tegenslagen effectief te presteren en de rust te behouden.
 
ARBEIDSVOORWAARDEN
Bij Markenheem zegt men wat ze doen en doet men wat we zeggen. Zij zijn duidelijk, betrouwbaar en open, naar elkaar en naar anderen. Met liefde voor het vak blijft men zichzelf en hun zorgverlening ontwikkelen. Zij investeren in hun vakmensen en bieden volop kansen.
Het betreft een fulltime functie die is ingeschaald in FWG 70 van de CAO VVT. Er wordt gestart met een jaarcontract met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd. Ook ligt er een pakket met secundaire arbeidsvoorwaarden voor je klaar:
• 8% vakantiegeld;
• 8,33% eindejaarsuitkering;
• Pensioenopbouw;
• Een MKSA-regeling (meerkeuze systeem arbeidsvoorwaarden) voor een fiets, tablet of een opleiding naar keuze.
Je standplaats is het Centraal Bureau in Doetinchem. 

PROCEDURE
De werving en selectie voor deze functie is in handen van mevrouw drs. Tonnie van Ham van bureau Tonnie van Ham B.V. 
Zij zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Aansluitend zullen gespreksrondes plaatsvinden met selectie- en adviescommissies. De data voor de gesprekken worden zo spoedig mogelijk gecommuniceerd. 

Voor meer informatie over het profiel of de procedure kun je contact opnemen met Tonnie van Ham via telefoonnummer 085-0479149. 

SOLLICITEREN
Je sollicitatie ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk. SOLLICITEER HIER!