Clustermanager Beek en Donk - 32-36 uur uur - Beek en Donk

OVER DE ZORGBOOG 
De Zorgboog heeft De Peel als werkgebied en werkt aan een samenhangend aanbod van woon-, welzijns- en zorgdiensten op lokaal niveau. Naast een stedelijke concentratie in Helmond bestaat het gebied uit nog zes andere gemeenten, te weten Gemert-Bakel, Laarbeek, Deurne, Someren, Asten en Geldrop-Mierlo. De Zorgboog biedt een gevarieerd aanbod van kraamzorg, eerstelijnszorg, revalidatie, verzorging, verpleging, behandeling, begeleiding, wonen met zorg en services en terminale zorg. De organisatie staat bekend om haar innovatieve karakter en haar ambities om vanuit visie domein overstijgend aan duurzame zorg te werken. Bij De Zorgboog werken 2600 medewerkers en 1300 vrijwilligers en de jaaromzet bedraagt € 120 miljoen.

DE ORGANISATIE
De Zorgboog is een zelfstandige stichting die als bestuursstructuur het Raad van Toezicht-model hanteert en wordt aangestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur. Het directieteam van de Zorgboog bestaat uit de Raad van Bestuur, twee Gebiedsdirecteuren, Directeur Behandeling & Expertise, Directeur Bedrijfsvoering, Directeur ICT & Informatiemanagement, Bestuurssecretaris en de Directeur HRM. De gebiedsdirecteuren sturen de clustermanagers aan. Vanuit haar visie op zorg heeft de Zorgboog een transitie ingezet naar een organisatie die erop gericht is om met de partners in de regio de maatschappelijke opgave te realiseren. Vanaf 1 januari 2023 wordt gewerkt vanuit een nieuwe structuur met multidisciplinaire kernteams rondom de cliënt.  De samenstelling van dit kernteam is afhankelijk van de zorgvraag maar bestaat in de regel uit zorgmedewerkers, welzijnsmedewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers. Integraliteit is het leidende principe.

CLUSTER BEEK EN DONK
Binnen het cluster Beek en Donk ligt de Regt. De Regt een mooi en modern wooncomplex met comfortabele appartementen. De gezellige Gasterij is het middelpunt van de locatie. Hier ontmoeten bewoners elkaar en vinden uiteenlopende activiteiten plaats. Het leven in De Regt is aangenaam en van alle gemakken voorzien: hier wordt genoten!
De Regt kent een integraal aanbod van zorg – en dienstverlening. In de 155 appartementen wonen huurders zonder zorg. Zij wonen zelfstandig en nemen naar behoefte services en zorg af. Er wonen in De Regt ook mensen die langdurige zorg nodig hebben. Er zijn veel mogelijkheden: wonen in huurappartementen, in kleinschalige groepswoningen met elk zeven bewoners, op een somatische afdeling met tien woningen. De bewoners van de huur(zorg)appartementen (somatiek en kleinschalig wonen) maken gebruik van een ‘all inclusive’-pakket met zorg en voorzieningen zoals de dagelijkse warme maaltijd. In de groepswoningen wonen psychogeriatrische bewoners: mensen die beschermd wonen omdat ze bijvoorbeeld dementerend zijn.
Kijk voor een sfeerimpressie van de locatie op de website van de Zorgboog: www.zorgboog.nl 

DE FUNCTIE
In jouw functie als clustermanager draag je bij aan de visie en ambitie van de Zorgboog en coach je 6 tot 8 kernteams in hun verantwoordelijkheid om de zorg- en dienstverlening voor de cliënt zo optimaal mogelijk te verlenen in samenwerking met collega’s en partners en binnen de kaders van vastgesteld beleid en afspraken. 
Je geeft integraal leiding aan alle teams binnen en buiten de locatie waaronder: 3 wijkteams, het team dag activiteiten, team kleinschalig wonen en het team somatiek, huishoudelijke hulp en welzijn. In totaal zijn dit om en nabij de 170 medewerkers en 110 vrijwilligers. Je wordt in de aansturing van de teams ondersteund door (functionele) coördinatoren.
De ingezette transitie is een stevige veranderopdracht waarbij integraliteit centraal staat. Integraliteit tussen de teams maar ook met de gemeenschap en verschillende partners in de regio. Je vervult hierin als clustermanager een belangrijke rol in de realisatie hiervan.
In dit proces wordt je onder andere ondersteund door een inwerk- en ontwikkelprogramma.
Je vormt samen met collega clustermanagers en de gebiedsdirecteur het gebieds-MT.

In de functie van clustermanager:
• Stuur je het kernteam op de teamopdracht en zorg je dat de daarvoor benodigde ondersteuning toereikend is.
• Werk je samen met de leden van het support-team op basis van partnerschap en co-creatie.
• Coach je op werkgelukkige medewerkers en vrijwilligers en goede onderlinge samenwerking.
• Stuur je op resultaat (kwaliteit, productie) op alle domeinen: cliënt, medewerker, maatschappij, bedrijfsvoering.
• Neem je besluiten over zaken die het team aangaan en raadpleeg vooraf relevante betrokkenen
• Vervul je de rol van ambassadeur van je locatie/wijk.
• Draag je bij aan gebiedsontwikkeling op aangeven van de gebiedsdirecteur en in samenwerking met de collega-clustermanagers.
• Vertegenwoordig je de Zorgboog in het externe netwerk.

PROFIEL
Jij bent een stevige verandermanager met een coachende stijl van leidinggeven en de vaardigheden om een duurzame transitie te realiseren. Je hebt een goed zicht op de ontwikkelingen in de sector en bent sterk in teambuilding en teamontwikkeling. Je hebt een afgeronde HBO opleiding en affiniteit met dit maatschappelijke domein. 
Competenties die hierbij horen zijn luisteren, communicatief sterk, klant- en organisatiegericht, ondernemend en zelfstandig. 

ARBEIDSVOORWAARDEN
Het betreft een functie voor 32-36 uur voor de duur van een jaar, met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO VVT, de functie is ingedeeld in FW 60.

PROCEDURE
De werving en selectie voor deze functie is in handen van mevrouw drs. Tonnie van Ham van bureau Tonnie van Ham B.V. De in- en externe werving vindt gelijktijdig plaats.
Zij zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Aansluitend zullen gespreksrondes plaatsvinden met selectie- en adviescommissies. De data voor de gesprekken bij de Zorgboog worden zo spoedig mogelijk gecommuniceerd. 

Voor meer informatie over het profiel of de procedure kun je contact opnemen met Tonnie van Ham via telefoonnummer 085-0479149. 

SOLLICITEREN
Je sollicitatie ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk. SOLLICITEER HIER!