2 Teammanagers - 32-36 uur uur - Boxmeer

OVER SINT ANNA
Sint Anna is een kleinschalige en zelfstandige zorginstelling in Boxmeer, gelegen op het terrein van de zusters van Julie Postel. Op een prachtige, historische locatie in het groene Maasheggen gebied wordt met veel liefde voor ouderen gezorgd. Samen met collega’s, mantelzorgers en vrijwilligers wordt ervoor gezorgd dat bewoners de best mogelijke zorg ontvangen; zorg naar de wens van de bewoner. Sint Anna is ervan overtuigd dat kleine, wendbare organisaties die gericht zijn op de bewoner en de familie, het verschil kunnen maken. Sint Anna streeft ernaar iedere dag een mooie dag te maken voor bewoners, maar ook zeker voor medewerkers. Daarbij zijn de volgende kernwaarden leidend in het dagelijks handelen: aandacht, professioneel, vertrouwd en samen.

Missie 
Sint Anna wil een waardevolle bijdrage leveren aan het welzijn van kwetsbare ouderen. Als het thuis niet meer gaat, biedt Sint Anna een fijne, kleinschalige plek in een groene omgeving aan de rand van Boxmeer. De persoonlijke aanpak is de kracht: Wij weten wie u bent en wat u wilt. 

Visie 
Behoud van eigen regie, oprechte warme aandacht, behoud van ieders waardigheid en aandacht voor zingeving, vindt men bij Sint Anna belangrijk tot in de laatste levensfase. De   zorg- en dienstverlening wordt afgestemd op de wensen en behoeften van bewoners. Dat kan van dag tot dag verschillen. Ook medewerkers voelen zich gekend en kunnen zichzelf zijn. Medewerkers worden gestimuleerd zich te ontwikkelen, zowel persoonlijk als professioneel. Voor huidige medewerkers en toekomstige collega’s wil Sint Anna een aantrekkelijke werkgever zijn. De ambitie is om van iedere dag een mooie dag te maken. Het is goed leven bij Sint Anna in kleinschalige woongroepen. Door de grote inzet van gedreven medewerkers en vrijwilligers lukt het om deze ambitie te realiseren in verbinding met familie, verwanten en samenwerkingspartners.

De afgelopen jaren heeft Sint Anna een verandering doorgemaakt van verzorgingshuis naar verpleeghuis. Er kan nu verder gebouwd worden aan het toekomstbestendig inrichten van een gloednieuw verpleeghuis. De gehele nieuwbouw wordt eind februari 2024 afgerond. In maart 2024 staat de nieuwe organisatie Het nieuwe gebouw biedt ook veel mogelijkheden voor innovatie en vernieuwing. Bijvoorbeeld op het gebied van zorgtechnologie, de invoering van leefcirkels en het efficiënter inzetten van personeel (via TONOS -care) maar ook op het gebied van stepped care en ACP. Er wonen 160 bewoners bij Sint Anna en er werken ongeveer 300 medewerkers.

DE ORGANISATIE
Sint Anna kent een eenhoofdige Raad van Bestuur. Het managementteam wordt gevormd door de bestuurder, een manager Zorg en een manager Bedrijfsvoering. Zij sturen de teammanagers aan die verantwoordelijk zijn voor de aansturing van de teams. 

DE FUNCTIE TEAMMANAGER
Voor Sint Anna zijn wij op zoek naar 2 teammanagers.
In totaal zijn er 4 teammanagers zorg die allen een cluster aansturen van om en nabij 40 bewoners en 60 medewerkers. Als teammanager ben jij regelmatig te vinden op de afdelingen zodat je weet wat er speelt en leeft binnen de teams en kunt bepalen waar extra aandacht of sturing nodig is. Je zorgt er samen met de teams en de (kwaliteits-) verpleegkundige voor dat werkprocessen zo zijn ingericht dat iedereen optimaal zijn of haar werk kan doen. Daarbij stimuleer je medewerkers bij de ontwikkeling van eigenaarschap, persoonlijk leiderschap en coach je hen in professioneel handelen. 

Dankzij de schaalgrootte van Sint Anna heb je als teammanager ook impact op het beleid van organisatie. Je wordt nadrukkelijk betrokken en uitgedaagd mee te denken over de belangrijke uitdaging om de zorg toekomstgericht te maken. Je participeert in meerdere projectgroepen en vakgroepen. Ook de teams wordt gevraagd om constructief mee te denken met actuele vraagstukken. Als teammanager faciliteer je dat door te luisteren, te helpen en door beleid en informatie op de juiste manier te vertalen en tijdig te communiceren. Je zorgt ervoor dat werkgroepen en commissies relevante inhoud en informatie meekrijgen vanuit bestuur, management en wet- en regelgeving.

De teammanager laat ondernemerschap en eigenaarschap zien. Sint Anna zorgt voor de randvoorwaarden om dit te doen. 
Sturen vanuit vertrouwen en maximaal gebruik maken van ieders competenties, is voor de teammanager de basis van zijn/haar handelen. De teammanager coacht zijn/haar teams in hun groei naar meer verantwoordelijkheid en stimuleert professionaliteit en vakmanschap. Zij weten hun teamleden te inspireren, begrijpen de operationele processen en weten wat er speelt op de werkvloer.  

FUNCTIE-EISEN
• je beschikt minimaal over een hbo-diploma met aantoonbare kennis in zorgmanagement.
• je bezit ruime ervaring met leidinggeven.
• je hebt een mensgerichte en daadkrachtige manier van leidinggeven.
• je haalt plezier uit het motiveren en stimuleren van medewerkers om het beste uit zichzelf te halen en uitstekende zorg te verlenen.
• je herkent problemen en lost deze op een realistische en praktische wijze op.
• je kunt goed in teamverband werken en bent oplossingsgericht.
• je bent communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk.

ARBEIDSVOORWAARDEN
Sint Anna biedt een veelzijdige, verantwoordelijke en zelfstandige functie met veel ruimte voor eigen inbreng.
Het gaat hier om een functie voor 32- 36 uur. Sint Anna beloont volgens de cao VVT, afhankelijk van kennis en ervaring. Het betreft een dienstverband voor bepaalde tijd van een jaar, wat bij goed functioneren zal worden omgezet naar een dienstverband van onbepaalde tijd. 

PROCEDURE
De werving en selectie voor deze functie is in handen van mevrouw drs. Tonnie van Ham van bureau Tonnie van Ham B.V. Zij zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Aansluitend zal een kennismaking met de bestuurder en manager zorg plaatsvinden en hierna een gespreksrondes met een selectie- en adviescommissie.  We streven ernaar de procedure voor 31 december 2023 af te ronden. Voor meer informatie over het profiel of de procedure kun je contact opnemen met Tonnie van Ham via telefoonnummer 085-0479149. 

SOLLICITEREN
Je sollicitatie ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk. SOLLICITEER HIER!