Directeur Zorg - 36 uur uur - Veldhoven

OVER SEVERINUS
Severinus biedt sinds 1959 ondersteuning aan mensen met een lichte, matige en ernstige verstandelijke beperking. De organisatie richt zich daarbij op iedereen met een verstandelijke beperking of aanverwante problemen waarvoor “gewoon meedoen” in de maatschappij een uitdaging is. Van oudsher is Severinus geworteld in de gemeente Veldhoven en omgeving en verankerd in de maatschappij. Zowel op het gebied van wonen en werken als recreëren. In twee woonwijken in Veldhoven heeft Severinus als eerste organisatie in Nederland het omgekeerde integratieprincipe toegepast, waarbij de woningen van Severinus en woningen van Veldhovense burgers zijn geïntegreerd in één woonwijk. Severinus is een van de grootste werkgevers van Veldhoven. Dagelijks ondersteunen circa 1.100 medewerkers en 500 vrijwilligers ongeveer 800 cliënten. Kenmerkend voor Severinus zijn de korte lijnen, warme zorg en de zichtbaarheid en betrokkenheid in de maatschappij.

Missie
Severinus ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking in alle levensfases en op elk gebied. Zodat ze zo zelfstandig mogelijk en volwaardig kunnen meedoen de maatschappij. Zij richten zich op de versterking van zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Van de persoon zelf en van zijn of haar netwerk.

Visie
Mensen met een verstandelijke beperking willen net als iedereen meedoen in de maatschappij. Het beste uit zichzelf halen en regie hebben over hun eigen leven. Ze willen zichzelf ontwikkelen, zinvol werk hebben, fijne hobby’s, betekenisvolle relaties en zo zelfstandig en gezond mogelijk leven.

STRATEGIE 
De sector en daarmee ook Severinus heeft te maken met diverse ontwikkelingen die invloed hebben op de strategische keuzes voor de organisatie. Deze zijn weergegeven in het strategisch plan 2022 – 2024. Externe ontwikkelingen, zoals een toename en verzwaring van de zorgvraag in samenhang met de betaalbaarheid van de zorg, krapte op de arbeidsmarkt en de noodzaak om met partners in de zorgketen te gaan samenwerken, vragen om een heldere visie en een haalbare strategie. Onder verantwoordelijkheid van de raad van toezicht en de bestuurder, is geconstateerd dat de sterk intern gerichte organisatie van Severinus een professionaliseringsslag te gaan had. Daartoe is door de bestuurder een belangrijke aanzet gemaakt die zich richt op verbetering van processen, verandering naar integraal management en bijbehorende competenties, zonder het specifieke van de zorgorganisatie die Severinus is, te verliezen. Voor de komende tijd vragen deze ontwikkelingen, de doorontwikkeling en het borgen daarvan bijzonder aandacht.

Zie voor meer informatie over de organisatie www.severinus.nl. Hier tref je ook het strategische koersplan 2022-2024.

DE ORGANISATIE
Severinus is een zelfstandige stichting, hanteert als bestuursstructuur het Raad van Toezicht-model en wordt aangestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur. Sinds januari 2023 is een nieuwe organisatiestructuur geïmplementeerd en wordt het directieteam gevormd door de bestuurder, een directeur Zorg, een directeur Bedrijfsvoering en de secretaris Raad van Bestuur. 
De medezeggenschap cliënten is geregeld via een cliëntenraad en de medezeggenschap medewerkers via de ondernemingsraad.

DE FUNCTIE DIRECTEUR ZORG
De functie directeur Zorg is dus een relatief nieuwe functie binnen de organisatie. Deze wordt momenteel ingevuld door een tijdelijke directeur.
Onder haar verantwoordelijkheid wordt momenteel hard gewerkt aan de verdere professionalisering van de zorgorganisatie door de herinrichting  van het primaire proces aan de hand van drie ondersteuningsprogramma’s. Deze programma’s zijn gebaseerd op cliënten met in belangrijke mate dezelfde ondersteuningsbehoefte. In ieder programma wordt de ondersteuning aan de betreffende cliëntgroep en alle randvoorwaarden optimaal ingericht in aansluiting op de behoefte van deze groep. Het betreft de ondersteuningsprogramma’s: ‘Zelf doen’, ‘Samen doen’ en ‘Mee doen’. 

De directeur Zorg stuurt 3 zorgmanagers, een manager expertisecentrum, zorgbemiddeling      (inclusief meerzorg) en de geestelijk verzorger aan. De 3 zorgmanagers sturen 15 teamleiders aan die verantwoordelijk zijn voor de directe cliëntenzorg. 

Mede ingegeven door veranderingen in de ondersteuningsvraag van cliënten en de schaarste aan personeel op korte en lange termijn is een nieuw vastgoedplan tot stand gekomen. In de komende vijf jaar zal het aanbod van kleinschalige woonvoorzieningen verminderen en tegelijkertijd zal gebouwd worden aan passende nieuwe woonvoorzieningen. Zo ontstaat er een gevarieerd woonaanbod dat past bij de huidige cliëntengroep en de nieuwe cliëntgroep in de toekomst. Je speelt als directeur Zorg  een belangrijke rol bij de uitwerking hiervan.

Vanuit het gegeven dat er in de toekomst op een andere manier naar zorg gekeken moeten worden en deze anders zal moeten worden ingericht vervul je als directeur Zorg een interne kartrekkersrol en voorbeeldfunctie maar ook nadrukkelijke een externe rol. Je gaat op zoek naar de samenwerking met externe partijen, ketenpartners en vakgenoten om te komen tot de ontwikkeling en het initiëren van nieuwe, innovatieve samenwerkingsvormen.

WAT GA JE DOEN
• Je levert een bijdrage aan de toekomstvisie van Severinus als geheel.
• Je bent integraal verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van zorg. 
• Je zet de nadere uitwerking van de inrichting van de 3 ondersteuningsprogramma’s met verve door. Hierin bewaak je de balans tussen de bedrijfsvoering en zorg-inhoud. Om dit te kunnen doen hanteer je heldere en realistische kaders.
• Je biedt structuur en toont vertrouwen om los te laten waarbij je medewerkers de ruimte geeft mee te denken.
• Als directeur ben je een kritische gesprekspartner, maar ook een teamspeler, zowel in het directieteam als met de Raad van Bestuur. 
• Je bent ondernemend, gewend in netwerken te opereren en speelt in op vragen vanuit de maatschappij.
• Je bent gericht op een gezonde bedrijfsvoering waarbij de kosten in het verlengde liggen van de opbrengsten, zonder de mens uit het oog te verliezen.

FUNCTIE-EISEN
• Je bezit een strategisch/universitair werk- en denkniveau, analytisch sterk.
• Je hebt ruime ervaring als senior manager/ directeur binnen de zorg, ervaring binnen de VG zorg is een pré.
• Als leidinggevende heb je ruime ervaring met verandermanagement.
• Je bent in staat om een werkomgeving en leerklimaat te creëren waar betrokken professionals en leidinggevenden worden uitgedaagd om een actieve bijdrage aan de transformatie van zorg te leveren. 
• Je hebt een sterk gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en weet adequaat om te gaan met tegengestelde belangen. 
• Je bent communicatief sterk en in staat om goede contacten te onderhouden, zowel in- als extern.  
• Je bent sterk in het schakelen tussen zorgprocessen, productie en bedrijfsvoering.
 
COMPETENTIES
• Ambitieus, straalt senioriteit uit, positief ingesteld en optimistisch.
• Toegankelijk, transparant, integer en een echte teamspeler en verbinder.
• Zichtbare voorbeeldrol die bijdraagt aan een veilige en open aanspreekcultuur.
• Daadkrachtig, doelgericht en besluitvaardig.
• Humor en relativeringsvermogen

ARBEIDSVOORWAARDEN 
De functie van directeur Zorg bij Severinus wordt gewaardeerd volgens de cao Gehandicaptenzorg en is ingeschaald in functiegroep 80. Het betreft een fulltime functie voor onbepaalde tijd.

PROCEDURE
De werving en selectie wordt verricht door bureau Tonnie Van Ham B.V., in de persoon van drs. Tonnie van Ham. Zij voert gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van de geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Daarna volgen gesprekken met selectie – en adviescommissies. Het is het streven de procedure voor 31 december 2023 af te ronden. De data voor de vervolgprocedure zullen zo spoeding mogelijk worden gecommuniceerd. 

SOLLICITEREN
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Tonnie van Ham, telefonisch bereikbaar via nummer 085-0479149. Je sollicitatie ontvangen we graag uiterlijk voor 13 november 2023. SOLLICITEER HIER!