Regiomanager Welzijn - 36 uur uur - Breda e.o

OVER SURPLUS
Surplus is een regionale organisatie en heeft een breed aanbod aan activiteiten op het gebied van welzijn, zorg en wonen in West-Brabant. Surplus ziet mensen zoals ze zijn. Als mensen met een eigen verhaal, met behoeftes, verlangens en dromen. 
Bij Surplus werken ca. 3000 medewerkers en ruim 2600 vrijwillige medewerkers voor inwoners van 13 gemeenten in West-Brabant. Surplus kiest er bewust voor om in nauw contact met/naast haar cliënten te staan. Dat doet zij door lokaal in wijken dicht bij te zijn, door medewerkers aan te nemen uit de lokale gemeenschap en door actief te zijn bij lokale netwerken. De gedachte hierachter is meer persoonlijke, aansluitende zorg te kunnen bieden, maar ook scherp te zijn op nieuwe (toekomstige) ontwikkelingen.
Zie voor meer informatie over Surplus; www.surplus.nl.

SURPLUS WELZIJN
Surplus Welzijn biedt sociaal werk in de breedste zin van het woord en bouwt zo aan een inclusieve zelf- en samen redzame samenleving. Ook het werken met en voor jongeren en jeugd binnen het CJG zijn een belangrijk onderdeel van het werk binnen Welzijn.
Voor het sociaal werk bestaat de ambitie om een sterke sociale werkorganisatie te zijn en regionaal mede koploper te blijven met impact voor de maatschappelijke opgave; passende ondersteuning en dienstverlening in het licht van de transformatie van het zorglandschap aan kwetsbare mensen in de regio. Tegelijkertijd wordt deze beweging ook gemaakt voor de doelgroepen jeugd en volwassenen.  Daarnaast investeert Surplus in een nadrukkelijke integratie met de zorgonderdelen. Dit vanuit de visie dat het in de toekomst noodzakelijk is meer geïntegreerd samen te werken, zodat cliënten optimaal vanuit uit eigen regie ondersteund kunnen worden.
De dienstverlening evolueert mee op de veranderende vraag vanuit de maatschappij en vanuit het werkveld van sociaal werk en zorg. De professionals bewegen vanuit hun kennis en kunde hierop mee.

DE ORGANISATIE
Surplus is een zelfstandige stichting en hanteert als bestuursstructuur het Raad van Toezichtmodel en wordt aangestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur. 
Surplus Welzijn wordt aangestuurd door twee regiomanagers die rechtstreeks ressorteren onder de Raad van Bestuur. De twee managers zijn integraal verantwoordelijk voor Surplus Welzijn en sturen hiertoe negen leidinggevenden aan. De Raad van Bestuur, de regiomanagers Welzijn, de regiomanagers van de Intramurale- en Extramurale zorg, de manager Behandeling & Begeleiding, de directeur Ondersteunende diensten en de manager HRM vormen samen het managementteam van Surplus.

DE FUNCTIE REGIOMANAGER WELZIJN
Als regiomanager Welzijn ben je integraal verantwoordelijk en werk je collegiaal samen met een collega regiomanager. Binnen Welzijn werken zo’n 220 professionals en wordt met ruim 1800 vrijwilligers samengewerkt in negen gemeenten in West-Brabant met ieder een of twee leidinggevenden. De totale omzet is ongeveer € 18 miljoen.

De functie kenmerkt zich door haar strategische karakter. De Raad van Bestuur functioneert op afstand, wat maakt dat de regiomanagers zijn belast met de ontwikkeling, uitvoering en verantwoording van het strategische beleid voor de sector welzijn. De regiomanagers signaleren ontwikkelingen met betrekking tot welzijn en maatschappij en vertalen deze concreet en aantoonbaar naar mogelijkheden voor nieuwe dienstverlening en nieuw beleid en leggen verbindingen tussen Surplus Welzijn en de andere divisies van Surplus. Om daadkrachtig te kunnen opereren zal een van de regiomanagers, naast de integrale verantwoordelijkheid voor het totaal, zich meer gaan richten op de doorontwikkeling van het thema jeugd en de andere regiomanager op de verbinding tussen welzijn en zorg. Wie zich op welk accent gaat richten zal op basis van overleg worden vastgesteld.
Daarnaast lever je ook een bijdrage aan de strategische thema’s binnen het geheel van Surplus die gezamenlijk vanuit het managementteam worden opgepakt.
Daarmee lever je een stevige bijdrage aan het bouwen van een toekomstbestendige organisatie. 

Als regiomanager Welzijn zorg je ervoor dat de negen leidinggevenden goed gefaciliteerd en gepositioneerd zijn, de organisatie financieel ‘in control’ is en de besturingsfilosofie ‘zie mij’ vertaald wordt naar alle onderdelen. Je zorgt voor een veilige werkomgeving waar medewerkers zich gezien voelen en gestimuleerd worden om het beste uit zichzelf te halen. Daarnaast ligt er een uitdaging als het gaat om het verstevigen van verbinding en samenwerking tussen de verschillende locaties en organisatieonderdelen.

Je taken, verantwoordelijkheden en resultaatgebieden zijn daarnaast:  
- Waarborgen van de professionele en inhoudelijke kwaliteit van de dienstverlening voor de cliënten. 
- Coachend en met aandacht leiding geven en ruimte voor eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheid binnen de teams creëren. 
- Samen met de je MT-collega’s verder uitbouwen en verduurzamen van de dienstverlening van Surplus. 
- Zorg dragen voor een efficiënte inrichting van de werkprocessen en sturen op het realiseren van een gezonde bedrijfsvoering.
- Versterken van de samenhang tussen de diverse locaties en vormgeven aan strategische samenwerking en netwerkontwikkeling met relevante externe partijen op het gebied van zorg, wonen en welzijn. 
- Initiëren van kwaliteit bevorderende maatregelen en zorgen dat deze verankerd worden binnen de organisatie.

FUNCTIE-EISEN
Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau en je hebt bij voorkeur een academische opleiding genoten. Je beschikt over ruime leidinggevende ervaring ten aanzien van bedrijfsvoering, organisatieontwikkeling, verandermanagement en coaching in een organisatie van professionals. Je hebt affiniteit met sociaal werk, je bent goed bekend met het sociaal domein, bent maatschappelijk breed georiënteerd en je hebt ervaring met politiek-bestuurlijke processen.
Je bezit een sterke persoonlijkheid en bent in staat door een combinatie van houding en gedrag in korte tijd een positie te verwerven binnen de organisatie en het regionale netwerk. Je draagt bij aan de eenheid binnen de gehele organisatie en met name aan de van Surplus Welzijn en bent een stevige sparringpartner voor de Raad van Bestuur. 
Je bent overtuigend en ambitieus, maar ook redelijk in het benutten van mogelijkheden binnen de organisatie (prioriteren/ temporiseren). Je bent integer, inspirerend, enthousiasmerend en transparant. Je geeft leiding op basis van vertrouwen en het geven van ruimte aan de mensen die je aanstuurt, passend bij de besturingsfilosofie van Surplus die stoelt op het uitgangspunt Zie mij. Humor, relativeringsvermogen en een hands-on mentaliteit zijn onmisbaar.

COMPETENTIES
Op de volgende competenties en persoonlijkheidskenmerken wordt nadrukkelijk een beroep gedaan:
• analytisch en strategisch vermogen
• innovatief en vernieuwend
• verbindend vermogen
• extern georiënteerd en in staat snel een netwerk op te bouwen en te onderhouden
• besluitvaardig, daadkrachtig en in staat tot delegeren
• een luisterend oor, maar acteert autonoom
• kan opereren in een complexe omgeving waar belangen soms als strijdig worden ervaren
• consistent en tactvol
• stressbestendig
• kan omgaan met weerstand en tegenwerking
• communicatief vaardig.

ARBEIDSVOORWAARDEN 
De functie van regiomanager Welzijn wordt gewaardeerd volgens de cao Sociaal Werk en is ingeschaald in schaal 14. Het betreft een fulltime functie.

PROCEDURE
De werving en selectie wordt verricht door bureau Tonnie Van Ham B.V., in de persoon van drs. Tonnie van Ham. Zij voert gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van de geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Daarna volgen gesprekken met selectie – en adviescommissies. De data voor de vervolgprocedure zullen zo spoeding mogelijk worden gecommuniceerd. 

SOLLICITEREN
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Tonnie van Ham, telefonisch bereikbaar via nummer 085-0479149. Je sollicitatie ontvangen we graag zo spoedig mogelijk. SOLLICITEER HIER!