Clustermanager Behandeling & Expertise - 32-36 uur uur - Deurne

OVER DE ZORGBOOG 
De Zorgboog heeft De Peel als werkgebied en werkt aan een samenhangend aanbod van, woon, welzijns- en zorgdiensten op lokaal niveau. Naast een stedelijke concentratie in Helmond bestaat het gebied uit nog zes andere gemeenten, te weten Gemert-Bakel, Laarbeek, Deurne, Someren, Asten en Geldrop-Mierlo. De Zorgboog biedt een gevarieerd aanbod van kraamzorg, eerstelijnszorg, revalidatie, verzorging, verpleging, behandeling, begeleiding, wonen met zorg en services en terminale zorg. De organisatie staat bekend om haar innovatieve karakter en haar ambities om vanuit visie domein overstijgend aan duurzame zorg te werken. Bij De Zorgboog werken 2600 medewerkers en 1300 vrijwilligers en de jaaromzet bedraagt € 120 miljoen.

DE ORGANISATIE
De Zorgboog is een zelfstandige stichting die als bestuursstructuur het Raad van Toezichtmodel hanteert en wordt aangestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur. Het directieteam van de Zorgboog bestaat uit de Raad van Bestuur, twee Gebiedsdirecteuren, Directeur Behandeling & Expertise, Directeur Bedrijfsvoering, Directeur ICT & Informatiemanagement, Bestuurssecretaris en de Directeur Hrm. De gebiedsdirecteuren sturen de clustermanagers aan. Vanuit haar visie op zorg heeft de Zorgboog een transitie ingezet naar een organisatie die erop gericht is om met de partners in de regio de maatschappelijke opgave te realiseren.

CLUSTER BEHANDELING & EXPERTISE
Het cluster Behandeling & Expertise bestaat uit een groep behandelaren die werken voor de intramurale locaties van de Zorgboog en een groep van behandelaren die werken voor de 1ste lijn. Deze twee entiteiten zijn bewust binnen de divisie Behandeling & Expertise geplaatst. Het streven is hiermee synergie voordelen te behalen, de mogelijkheid voor de behandelaren om intra- of extramuraal te werken blijft bestaan. 
Als clustermanager Behandeling & Expertise geef je onder andere leiding aan Zorgboog in Balans (ZIB), de behandeling en zorg van de Zorgboog in de 1ste lijn. Binnen ZIB werken ongeveer 50 medewerkers  verdeeld over 7 verschillende vakgroepen en een backoffice. De vakgroepen bestaan uit: psychologen, specialisten ouderengeneeskunde, bewegingsagogen, diëtiste, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten.  Alle vakgroepen kennen een vakgroep coördinator en die fungeert als aanspreekpunt voor de clustermanager. Vanuit de visie op zorg heeft de Zorgboog een transitie ingezet naar een organisatie die erop is ingericht om met de partners in de regio de maatschappelijke opgave te realiseren.
Vanaf 1 januari 2024 wordt gewerkt vanuit de integrale cliëntreis, alle processen worden vanuit de integraliteit ingericht. In jouw functie als clustermanager Behandeling & Expertise draag je bij aan de visie en ambitie van de Zorgboog en coach je de medewerkers van ZIB in hun verantwoordelijkheid om de behandeling voor de cliënt optimaal te verlenen in samenwerking met collega’s en partners, binnen de kaders van vastgesteld beleid en afspraken. Dit is een stevige opdracht waarbij de kracht van je medewerkers van groot belang is.
Je vormt samen je collega-clustermanager Geriatrische Revalidatie, de vakgroep coördinatoren en de directeur Behandeling & Expertise, het divisie-MT. Je vertegenwoordigt Zorgboog in Balans én de Zorgboog in relevante netwerken.

Kijk voor een meer informatie over de Zorgboog op: www.zorgboog.nl 

DE FUNCTIE
De clustermanager Behandeling & Expertise gaat een belangrijke bijdrage leveren aan de totstandkoming van 1 cluster Behandeling & Expertise en het overbruggen van de verschillende culturen en werkwijze. Daarnaast ligt er een sterke bedrijfsmatige opdracht waarbij je samen met de behandelaren scherp gaat kijken naar het huidige behandelaanbod en hierin keuzes durft te maken indien nodig. Dit vraag een goed financieel inzicht, maar ook creativiteit en een out of the box mentaliteit van de clustermanager.
Verder:
• Stuur je je vakgroepen op de teamopdracht en zorg je dat de daarvoor benodigde ondersteuning toereikend is.
• Werk je samen met collega’s binnen de Zorgboog op basis van partnerschap en co-creatie.
• Coach je op werkgelukkige medewerkers en goede onderlinge samenwerking.
• Stuur je op resultaat (kwaliteit, productie) op alle domeinen: cliënt, medewerker, maatschappij, bedrijfsvoering.
• Je bent in staat om binnen de dynamiek van normen van de beroepsgroepen, de eisen van zorgverzekeraars én de belangen van je medewerkers een goed behandelaanbod te bieden.
• Neem je besluiten over zaken die de vakgroepen aangaan en raadpleeg je vooraf relevante betrokkenen
• Vervul je de rol van ambassadeur voor de eerste lijn in het werkgebied.
• Draag je bij aan ontwikkeling van de eerste lijn op aangeven van de directeur B&E en in samenwerking met je collega-clustermanagers

PROFIEL
Je bent een stevige manager met een coachende stijl van leidinggeven en de vaardigheden om de marktpositie in de eerste lijn te behouden, voor nu en in de toekomst. Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met betrekking tot het werken in en leidinggeven aan eerstelijns behandeling. Je hebt kennis van financieringsstructuren binnen de eerste lijn en een goed zicht op de ontwikkelingen in de sector. Je bent sterk in teambuilding en teamontwikkeling en spreekt de taal van behandelaren. Competenties die hierbij horen zijn luisteren, communicatief sterk, klant- en organisatiegericht, ondernemend en zelfstandig. Je hebt een afgeronde passende hbo- opleiding en aantoonbare affiniteit met dit maatschappelijke domein.

COMPETENTIES
Je bent een no-nonsense type, staat stevig in je schoenen en hebt doorzettingsvermogen en lef. Je bent zowel proactief en initiatiefrijk als organisatiesensitief. Je houdt koers om het gestelde resultaat te bereiken. Je bent een bruggenbouwer: duidelijk en verbindend in je communicatie, energiek en enthousiasmerend. Je kijkt over grenzen heen, ziet kansen en hebt onconventionele en innovatieve ideeën waarvoor je draagvlak weet te verwerven.
Je neemt je medewerkers mee in wat er in de organisatie speelt, welke doelen en verwachtingen er zijn, ondersteunt hun ambities en wensen, schetst perspectieven, maar spreekt ook aan waar nodig. Je geeft ruimte voor eigenaarschap en zelfstandigheid en stuurt bij of ondersteunt waar nodig.

ARBEIDSVOORWAARDEN
Het betreft een uitdagende functie als clustermanager 1ste lijn voor 32-36 uur per week waar je op inhoudelijk en tactisch niveau de visie verder uitdraagt. De Zorgboog kenmerkt zich door een warme en persoonlijke cultuur waarin nauw met elkaar wordt samengewerkt om ook in de toekomst de zorg voor mensen in de regio te blijven waarborgen.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao VVT, de functie is ingedeeld in FW 60.

PROCEDURE
De werving en selectie voor deze functie is in handen van mevrouw drs. Tonnie van Ham van bureau Tonnie van Ham B.V.
Zij zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Aansluitend zullen gespreksrondes plaatsvinden met selectie- en adviescommissies. De data voor de gesprekken bij de Zorgboog worden zo spoedig mogelijk gecommuniceerd. 

Voor meer informatie over het profiel of de procedure kun je contact opnemen met Tonnie van Ham via telefoonnummer 085-0479149. 

SOLLICITEREN
Je sollicitatie ontvangen we graag zo spoedig mogelijk. SOLLICITEER HIER!