Clustermanager gebied Helmond, cluster Pannehoeve - 32-36 uur uur - Helmond

OVER DE ZORGBOOG 
De Zorgboog heeft De Peel als werkgebied en werkt aan een samenhangend aanbod van, woon, welzijns- en zorgdiensten op lokaal niveau. Naast een stedelijke concentratie in Helmond bestaat het gebied uit nog zes andere gemeenten, te weten Gemert-Bakel, Laarbeek, Deurne, Someren, Asten en Geldrop-Mierlo. De Zorgboog biedt een gevarieerd aanbod van kraamzorg, eerstelijnszorg, revalidatie, verzorging, verpleging, behandeling, begeleiding, wonen met zorg en services en terminale zorg. De organisatie staat bekend om haar innovatieve karakter en haar ambities om vanuit visie domein overstijgend aan duurzame zorg te werken. Bij De Zorgboog werken 2600 medewerkers en 1300 vrijwilligers en de jaaromzet bedraagt € 120 miljoen.

DE ORGANISATIE
De Zorgboog is een zelfstandige stichting die als bestuursstructuur het Raad van Toezichtmodel hanteert en wordt aangestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur. Het directieteam van de Zorgboog bestaat uit de Raad van Bestuur, twee Gebiedsdirecteuren, Directeur Behandeling & Expertise, Directeur Bedrijfsvoering, Directeur ICT & Informatiemanagement, Bestuurssecretaris en de Directeur HRM. De gebiedsdirecteuren sturen de clustermanagers aan. Vanuit haar visie op zorg heeft de Zorgboog een transitie ingezet naar een organisatie die erop gericht is om met de partners in de regio de maatschappelijke opgave te realiseren. Vanaf 1 januari 2023 wordt gewerkt vanuit een nieuwe structuur met multidisciplinaire kernteams rondom de cliënt.  De samenstelling van dit kernteam is afhankelijk van de zorgvraag, maar bestaat in de regel uit zorgmedewerkers, welzijnsmedewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers. Integraliteit is het leidende principe.

CLUSTER DE PANNEHOEVE
Centraal gelegen in dit cluster in Helmond staat locatie de Pannehoeve. De Pannehoeve staat voor veiligheid, geborgenheid, het laagdrempelige karakter en gezelligheid. Er wonen veel verschillende mensen in het wooncentrum, ongeveer 170 mensen in totaal. Een deel van de bewoners heeft structurele (intensieve) zorg en behandeling nodig, omdat ze bijvoorbeeld dementeren of een psychische aandoening hebben. Tijdelijk verblijf is ook mogelijk bij de Pannehoeve, als thuis wonen even niet mogelijk is vanwege bijvoorbeeld een revalidatie.

In de Pannehoeve bevindt zich een afdeling waar cliënten met dementie wonen, en een andere afdeling voor mensen met psychische problemen. Naast gemeenschappelijke ruimtes heeft iedereen voor de rust en privacy een eigen studio met keuken en badkamer. Op de verdiepingen boven deze afdelingen, wonen bewoners in kleine groepen. Kleinschalig wonen betekent maximaal tien cliënten. Er zijn gezellige woonkamers en natuurlijk heeft iedereen zijn eigen ruimte. Bij iedere genoemde woonvorm heeft de cliënt te maken met een vertrouwd team van deskundige, betrokken verzorgenden. 

Wie nog zelfstandig kan wonen, al dan niet met partner, kan een studio of appartement huren. De veertig aanleunwoningen zijn te vinden op alle etages van de Pannehoeve. Er is voor zo’n gelijkvloerse woning geen zorgindicatie nodig; je huurt je woonruimte en bepaalt zelf van welke service en zorg je gebruikmaakt. Iedere woning heeft een eigen keuken en badkamer met toilet; de appartementen hebben allemaal een eigen balkon. Alle woningen kijken uit op de binnentuin.

Buurtcafé Oma’s Appelfabriek is een ontmoetingsplaats voor de wijk, waar iedereen welkom is. In Oma’s Appelfabriek kun je een kop koffie komen drinken en genieten van een lekker stuk appeltaart. Een hobbyisten team bakt elke donderdag om 10.00 uur heerlijke appeltaarten die verkocht worden in Oma’s Appelfabriek.

Kijk voor een meer informatie over de Zorgboog en Pannehoeve op: www.zorgboog.nl 

DE FUNCTIE
In jouw functie als clustermanager draag je bij aan de visie en ambitie van de Zorgboog en coach je de kernteams in hun verantwoordelijkheid om de zorg- en dienstverlening voor de cliënt optimaal te verlenen in samenwerking met collega’s en partners, binnen de kaders van vastgesteld beleid en afspraken. 
Je geeft, samen met een collega (trainee) clustermanager, integraal leiding aan het cluster Pannehoeve. Het cluster bestaat uit: 2 wijkteams, 4 intramurale teams, 3 facilitaire teams, het team casemanagers (dementie en Parkinson) en het secretariaat In totaal zijn dit om en nabij de 210  medewerkers. Je wordt in de aansturing van de teams ondersteund door (functionele) coördinatoren.
De ingezette transitie is een stevige veranderopdracht waarbij integraliteit centraal staat. Integraliteit tussen de teams, maar ook met de gemeenschap en verschillende partners in de regio. Je vervult hierin als clustermanager een belangrijke rol in de realisatie hiervan. 
In dit proces word je onder andere ondersteund door een inwerk- en ontwikkelprogramma.
Op gebiedsniveau werk je nauw samen met je collega-clustermanagers van gebied Helmond.

In de functie van clustermanager:
• Stuur je het kernteam op de teamopdracht en zorg je dat de daarvoor benodigde ondersteuning toereikend is.
• Werk je samen met de leden van het support-team op basis van partnerschap en co-creatie.
• Coach je op werkgelukkige medewerkers en vrijwilligers en goede onderlinge samenwerking.
• Stuur je op resultaat (kwaliteit, productie) op alle domeinen: cliënt, medewerker, maatschappij, bedrijfsvoering.
• Neem je besluiten over zaken die het team aangaan en raadpleeg vooraf relevante betrokkenen
• Vervul je de rol van ambassadeur van je locatie-of wijk.
• Draag je bij aan gebiedsontwikkeling op aangeven van de gebiedsdirecteur en in samenwerking met de collega-clustermanagers.
• Vertegenwoordig je de Zorgboog in het externe netwerk.

PROFIEL
Je bent een stevige verandermanager met een coachende stijl van leidinggeven en de vaardigheden om een duurzame transitie te realiseren. Je hebt een goed zicht op de ontwikkelingen in de sector en bent sterk in teambuilding en teamontwikkeling. Je hebt een afgeronde hbo- opleiding en affiniteit met dit maatschappelijke domein.

COMPETENTIES
Je bent een no-nonsense type, staat stevig in je schoenen en hebt doorzettingsvermogen en lef. Je bent zowel proactief en initiatiefrijk als organisatiesensitief. Je houdt koers om het gestelde resultaat te bereiken. Je bent een bruggenbouwer: duidelijk en verbindend in je communicatie, energiek en enthousiasmerend. Je kijkt over grenzen heen, ziet kansen en hebt onconventionele en innovatieve ideeën waarvoor je draagvlak weet te verwerven.
Je neemt je medewerkers mee in wat er in de organisatie speelt, welke doelen en verwachtingen er zijn, ondersteunt hun ambities en wensen, schetst perspectieven, maar spreekt ook aan waar nodig. Je geeft ruimte voor eigenaarschap en zelfstandigheid en stuurt bij of ondersteunt waar nodig.

ARBEIDSVOORWAARDEN
Het betreft een functie voor 32-36 uur voor de duur van een jaar, met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao VVT, de functie is ingedeeld in FW 60.

PROCEDURE
De werving en selectie voor deze functie is in handen van mevrouw drs. Tonnie van Ham van bureau Tonnie van Ham B.V.
Zij zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Aansluitend zullen gespreksrondes plaatsvinden met selectie- en adviescommissies. De data voor de gesprekken bij de Zorgboog worden zo spoedig mogelijk gecommuniceerd. 

Voor meer informatie over het profiel of de procedure kun je contact opnemen met Tonnie van Ham via telefoonnummer 085-0479149. 

SOLLICITEREN
Je sollicitatie ontvangen we graag zo spoedig mogelijk. SOLLICITEER HIER!