manager Behandeling & Expertise - 28-32 uur uur - Tilburg

Wil jij voorop gaan in de beweging om de zorg van morgen duurzaam te maken? Dan is de functie van manager Behandeling & Expertise bij De Wever op jouw lijf geschreven. Jij bent een inspirerend, verbindend, communicatief vaardig, samenwerkingsgericht leider. Je bezit passie voor de ouderenzorg en bent veranderkundig sterk. Ga je graag de uitdaging aan om samen met de professionals van Behandeling & Expertise (B&E) deze ontwikkeling vorm te geven? Dan zijn wij op zoek naar jou!
_________________________________________________________________________________
OVER DE WEVER
De Wever is dé organisatie op het gebied van ouderenzorg in de regio Tilburg en werkt vanuit de visie “Maak van uw oude dag een nieuwe dag”. De Wever is een grote speler in de regio en een betrouwbare partner in de keten. Zij biedt een samenhangend pakket van wonen, welzijn, zorg en behandeling. Bij De Wever werken 2.600 medewerkers en bijna 1.200 vrijwilligers voor 2.500 cliënten. De omzet is € 145 miljoen. De Wever bestaat uit twaalf zorgcentra, twee behandelcentra, één hospice en één kleinschalige woonvorm. Daarnaast richt De Wever Thuis zich op de zorg bij mensen thuis. De Wever biedt ouderenzorg en doet dat met respect voor wat mensen willen.

Meer informatie over de organisatie is te vinden op de website: www.dewever.nl

DE ORGANISATIE
De  Wever is een zelfstandige stichting die als bestuursstructuur het Raad van Toezicht-Raad van Bestuur model hanteert en wordt aangestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur. Binnen de organisatie zorgt de Raad van Bestuur voor een goede afstemming  tussen de zorgcentra onderling en tussen de zorgcentra en de centrale diensten. De Raad van Bestuur wordt geadviseerd door een beleidsteam bestaande uit vier clustermanagers V&V, een clustermanager Behandeling & Expertise, manager Financiën & Control, manager HRM en de Secretaris Raad van Bestuur. De managers Zelfstandige Teams en managers Dienstverlening ressorteren onder de clustermanagers.

Ontwikkelingen en ambities
Binnen De Wever is men op zoek naar de wijze waarop de zorg van morgen duurzaam te houden. De professionals helpen mensen zichzelf te helpen door dingen op een andere manier te doen of samen te doen zodat ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en zichzelf kunnen redden. Ook binnen de woonlocaties wordt deze beweging gemaakt. Het reablement gedachtengoed vormt hierbij een belangrijke pijler. Daarnaast is men flink aan de slag met andere manieren van werken zoals onder andere met behulp van technologie.
De professionals van Behandeling & Expertise gaan mee voorop in deze bewegingen. De Wever omarmt het Rijnlands denken. Om dit meer handen en voeten te geven is het besturingsmodel van de Wever hierop aangepast. Hierdoor hebben teams meer zelfstandigheid gekregen. Dit gedachtengoed krijgt steeds verder zijn wortels in de organisatie.

DE FUNCTIE MANAGER BEHANDELING & EXPERTISE
In deze functie ontvang je leiding van de clustermanager B&E en geef je samen met een collega manager leiding aan de psychologen, geestelijk verzorgers en paramedische behandelaren. Zij zijn actief binnen de verschillende zorgvormen zoals eerstelijns behandeling, intramurale kortdurende zorg, geriatrische revalidatie en langdurige zorg, verdeeld over de locaties van de Wever in Tilburg. Je bent samen met je collega verantwoordelijk voor een groep van ca. 100 professionals binnen B&E. De specialisten ouderengeneeskunde worden rechtstreeks door de clustermanager aangestuurd.. B&E is een krachtig en professioneel team van professionals met hoogwaardige expertise. Als manager Behandeling & Expertise is het jouw opdracht de zelfstandigheid van de professionals van B&E te vergroten.

Je opdracht voor de komende jaren is om leiding te geven aan een beweging waarbij:
• wonen, welzijn en zingeving voorop staan;
• langer actief (thuis) zowel extramuraal als intramuraal met methodieken als reablement gemeengoed is;
• de specialistische kennis die De Wever biedt aan huisartsen en wijken in Tilburg e.o. nog beter beschikbaar komt;
• de trots en expertise die De Wever heeft ten dienste van complexere ziektebeelden door ontwikkelt;
• andere werkwijzen ontstaan (sociale en technologische innovaties) waardoor de druk op professionals afneemt;
• behandelaren en zorgteams nog beter samenwerken en elkaars kwaliteiten benutten;
• professionals in de positie komen om zeggenschap en leiderschap te kunnen uitoefenen.
• met elkaar een antwoord formuleren op de vraag of de huidige structuur binnen B&E naar de toekomst toe nog passend is.

FUNCTIE-EISEN EN COMPETENTIES
In deze rol zien we dienend leiderschap als leidend principe. De manager B&E inspireert en helpt de teams bij ingewikkelde afwegingen. Hij/zij creëert de speelruimte waarbinnen het team optimaal kan functioneren en stimuleert het team om zelf initiatieven te ontplooien.
Als manager B&E werk je zowel zelfstandig als in teamverband. Je bent vindingrijk en initiatiefrijk bij het oplossen van organisatorische, personele, budgettaire en (zorg)inhoudelijke uitdagingen. Voor het bij elkaar brengen van verschillende belangen beschik je over uitstekende sociale vaardigheden en onderhandelingsvaardigheden.
Je bent alert bij het signaleren van ontwikkelingen, knelpunten, risico’s en mogelijkheden en weet dit helder te vertalen naar (beleids-)voorstellen, plannen en adviezen. Je kijkt steeds vooruit en anticipeert op wat op je pad komt. Dit doe je zowel voor je eigen teams maar ook samen met je collega’s op clusterniveau. Uiteraard ga je integer om met vertrouwelijke informatie van de organisatie. 
Je wordt graag uitgedaagd op inhoud en bedrijfsvoering en weet medewerkers daarin te enthousiasmeren om hun reis naar zelfstandigheid maximaal te faciliteren door het aanbieden van het lange termijn perspectief en de kaders die hiertoe leiden. Tevens beschikt over een relevante, afgeronde hbo-opleiding, aangevuld met aantoonbare  managementkennis en meerdere jaren ervaring.

PERSOONLIJKHEID
• Charismatische persoonlijkheid, enthousiast en inspirerend.
• Mensgericht, transparant en laagdrempelig benaderbaar.
• Ondernemend, innovatief en creatief.
• Besluitvaardig en resultaatgericht.
• Verbinder en teamplayer.
• Ontwikkelingsgericht en dynamisch.

ARBEIDSVOORWAARDEN
De Wever biedt je een uitdagende functie met volop mogelijkheden je verder te ontwikkelen. Het betreft een vast dienstverband voor 28-32 uur per week. De functie is ingedeeld in FWG 60 van de CAO VVT. De Wever kent uitstekende secudaire arbeidsvoorwaarden.

PROCEDURE
De werving en selectie wordt verricht door bureau Tonnie Van Ham, in de persoon van drs. Tonnie van Ham. Zij voert gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal er voor de geschikte kandidaten snel een kennismaking met de clustermanager worden gepland. Op het moment dat beiden een klik ervaren en de procedure willen voorzetten zullen gesprekken worden gevoerd met een selectie – en adviescommissie. Een capaciteitentest en een persoonlijksheidsanalyse maken onderdeel uit van de procedure. 

SOLLICITEREN
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Tonnie van Ham, telefonisch bereikbaar via nummer 085-0479149. Je sollicitatie ontvangen we graag zo spoedig mogelijk. SOLLICITEER HIER!