Locatiemanager - 32-36 uur uur - Brunssum

OVER CICERO
Cicero Zorggroep is een toonaangevende en vernieuwende zorgverlener voor ouderen in Zuid-Limburg. Met 14 locaties en een breed aanbod aan zorgdiensten thuis kan Cicero Zorggroep cliënten en hun mantelzorgers op veel gebieden ondersteunen en van dienst zijn, waarbij de cliënt altijd centraal staat.

Cicero Zorggroep hanteert ‘Cliënt Centraal’ als uitgangspunt. Dit betekent dat Cicero zo veel mogelijk tegemoetkomt aan de wensen van haar cliënten, binnen de beschikbare mogelijkheden. Het betekent ook dat er goede wederzijdse afspraken worden gemaakt over de wensen van de cliënt op het gebied van bijvoorbeeld het zo lang mogelijk voeren van de regie over het eigen leven en de mogelijke gevolgen daarvan voor de cliënt en zijn familie.
De kernwaarden: Vriendelijk, Vertrouwd en Vakkundig vormen de basis voor de manier van werken bij Cicero Zorggroep. Die waarden gelden zowel ten opzichte van cliënten, hun naasten/mantelzorgers als intern, voor leidinggevenden en medewerkers onderling. Ook in externe contacten en samenwerkingen vormen deze kernwaarden onze leidraad.

ORGANISATIE
Cicero is een stichting en hanteert het Raad van Toezicht - Raad van Bestuur model en kent een eenhoofdige Raad van Bestuur. Samen met de directeuren Intramurale Zorg, Vastgoed & Facilitair, de directeur Revalidatie, Cicero Thuis en Transmurale Zorg, de directeur Innovatie & Organisatieontwikkeling, de directeur Personeel, Opleidingen en Kwaliteit en manager Bedrijfsondersteuning maakt de bestuurder deel uit van het directieteam. De locatiemanager rapporteert aan de directeur Intramurale Zorg, Vastgoed & Facilitair.

LOCATIE SCHUTTERSHOF 
Aan de rand van Brunssum, op een kwartier lopen van het centrum, ligt de grootste zorglocatie van Cicero Zorggroep: zorgcentrum Schuttershof. Prachtig gelegen, omringd door groen, met een tuin die vele mogelijkheden biedt.
Bij Schuttershof zijn 3 verpleegafdelingen psychogeriatrie (PG), 3 verpleegafdelingen somatiek en 1 combinatieafdeling (somatiek en PG). Daarnaast is er een crisisinterventie afdeling in ontwikkeling voor de gehele organisatie.
Er wonen 180 bewoners bij Schuttershof en er werken ruim 200 medewerkers (175 fte). Het budget van de locatie is € 15 miljoen.

Schuttershof is een levendig zorgcentrum, met het restaurant als gezellige centrale bezoekersruimte en ontmoetingsplek. De medewerkers uit onze vakkundige, multidisciplinaire teams, staan elke dag klaar voor bewoners en hun naasten/mantelzorgers. Met zorg en diensten op maat, dichtbij en vertrouwd, waardoor er een fijne, persoonlijke band ontstaat. De vrijwilligers vormen een waardevolle aanvulling op de professionele hulpverlening. Zij ondersteunen dagelijks bij allerlei zaken en zorgen voor extra gezelligheid en sfeer.

DE FUNCTIE
Als locatiemanager heb je de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het organisatiebeleid en de volledige bedrijfsvoering (zorg & welzijn, facilitair en financieel) binnen de visie, afspraken en kaders van Cicero. Ook ben je verantwoordelijk voor een optimale dienstverlening aan de cliënten. Cicero wil altijd blijven ontwikkelen, vandaar wordt ook een beroep gedaan op je inventiviteit en flexibiliteit.

Samen met 6 zorgmanagers en een servicemanager geef je leiding aan het team van medewerkers op Schuttershof en vorm je gezamenlijk het locatie managementteam. Het betreft een relatief nieuwe groep collega’s waar verbinding en onderlinge samenwerking nog verder vorm kan krijgen. Samen kijken jullie vooruit en denken met elkaar na over toekomstbestendige zorg die past bij de locatie en de visie van Cicero. Je betrekt medewerkers hier nadrukkelijk bij en geeft hier samen vorm aan. 

Jij bent het integrale aanspreekpunt van de locatie. Je zorgt ervoor dat de cliënt centraal staat en je bent zichtbaar en bereikbaar voor hun naasten en ook voor jouw medewerkers. Als locatiemanager denk je over de grenzen van je eigen locatie heen en zoek je de verbinding met andere managers en collega’s om de organisatiedoelstellingen te bereiken. Je participeert in locatie-overstijgende project- en pilotteams. Je bent een voorbeeld voor de medewerkers op het gebied van verbinden en samenwerken! Als locatiemanager heb je periodiek overleg met de lokale cliëntenraad en de patiëntenvertrouwenspersoon.

Kortom, een veelzijdige en verantwoordelijke functie binnen een ouderenzorginstelling die continu in beweging is. Gezien de ontwikkelingen die de organisatie doormaakt, zijn er volop mogelijkheden om je eigen vaardigheden aan te scherpen en je binnen onze organisatie te ontplooien.

FUNCTIE-EISEN
• Je beschikt over ten minste een relevante afgeronde hbo-opleiding, aangevuld met ruime ervaring in een managementfunctie;
• Je beschikt over inzicht in financieel management en beheer om als sparringpartner voor de directie en het management te kunnen dienen;
• Je bent uitstekend op de hoogte van relevante regelgeving, ontwikkelingen in de zorgsector en kan de relevantie daarvan voor de eigen locatie inschatten en omzetten in concrete activiteiten;
• Je bent in staat prioriteiten te stellen, 
• Je bent besluitvaardig en resultaatgericht;
• Je beschikt over sociale vaardigheden zoals samenwerken, tact, verbinden, invoelingsvermogen, aanpassingsvermogen, overzicht en overtuigingskracht;
• Je bent een uitstekende coach op het gebied van gedrag, houding en bejegening en kan medewerkers uitstekend motiveren en stimuleren.

COMPETENTIES
Als locatiemanager ben je vernieuwend, ondernemend, inspirerend, innovatief en in staat ‘out of the box’ te denken. Door jouw toegankelijke en empathische wijze van communiceren creëer je vertrouwen om duurzame verbindingen met collega’s te leggen. Je neemt een zakelijke en daadkrachtige instelling mee die erop gericht is de dienstverlening verder door te ontwikkelen. 
Je hebt aandacht voor teams en medewerkers en je schakelt op natuurlijke wijze tussen alle verschillende belanghebbenden. Als locatiemanager vervul je een belangrijke rol als cultuurdrager en lever je een bijdrage aan het vergroten van de bevlogenheid, trots en werkgeluk van alle medewerkers.

ARBEIDSVOORWAARDEN 
De functie van locatiemanager bij Cicero wordt gewaardeerd volgens de CAO VVT en is ingeschaald in functiegroep 65 (met een maximumsalaris van € 6.583,78).  Het betreft een fulltime functie. Je krijgt in eerste instantie een dienstverband voor bepaalde tijd. Daarna kom je in aanmerking voor een dienstverband voor onbepaalde tijd.

PROCEDURE
De werving en selectie wordt verricht door bureau Tonnie Van Ham B.V., in de persoon van drs. Tonnie van Ham. Zij voert gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van de geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Daarna volgen gesprekken met selectie – en adviescommissies. 
Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure. Bij indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. De kosten hiervan zijn voor rekening van Cicero.

SOLLICITEREN
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Tonnie van Ham, telefonisch bereikbaar via nummer 085-0479149. Je sollicitatie ontvangen we graag zo spoedig mogelijk. REAGEREN KAN HIER!