Directeur Zorg ad interim - 24-32 uur uur - Helmond

OVER SAVANT
Savant Zorg is expert in het ondersteunen van mensen om een betekenisvol leven te leiden, waarbij wordt uitgegaan van veerkracht en eigen regie. Savant verzorgt, verpleegt, behandelt en begeleidt met ongeveer 1800 medewerkers en 600 vrijwilligers ongeveer 4.100 cliënten, voornamelijk oudere mensen in de regio Helmond en De Peel. 

Cliënten en hun mantelzorgers worden ondersteund, zodat zij regie kunnen voeren op keuzes die er voor hen toe doen. Samen en in verbinding met anderen binnen het netwerk. Zodat cliënten zelfstandig kunnen blijven in hun doen en laten, thuis of in één van de acht woonzorgcentra. 

Savant zet zich in om de kwaliteit van leven van cliënten zoveel mogelijk te vergroten. Kwetsbaarheid door ziekte, ouderdom of handicap zorgt ervoor dat mensen gaan nadenken over wat echt belangrijk is in het leven. Savant wil ervoor zorgen dat de mens achter de cliënt zich goed voelt en de regie houdt. Dát is het doel. Savant werkt volgens de kernwaardes betrouwbaar, verbindend, vooruitstrevend. De organisatie kent een omzet van om en nabij de € 93 miljoen.

DE ORGANISATIE
Savant kent een Raad van Toezicht model met een eenhoofdige Raad van Bestuur. 
Het directieteam wordt gevormd door de Raad van Bestuur en vier directeuren. Zij zijn integraal verantwoordelijk voor de behaalde resultaten van hun sector. Daarnaast hebben de directeuren verantwoordelijkheden op concernniveau, onder andere op het gebied van innovatie en ontwikkeling. 

Binnen Savant wordt gewerkt met zelfstandige teams. De aansturing door de directeuren gebeurt op basis van vertrouwen. Binnen de kaders hebben teams veel ruimte, verantwoordelijkheid en bevoegdheid om te bewegen. Met elkaar wordt er een klimaat geschapen waarbij de energie van alle medewerkers en vrijwilligers vooral gericht is op het bieden van toegevoegde waarde voor de cliënt. Professionaliteit en eigenaarschap zijn de basis.

Savant Zorg heeft ‘het Rijnlands gedachtegoed’ omarmd en werkt sinds 2018 in kleinschalige, zelfstandige teams. De essentie van de transitie naar zelfstandige teams is het versterken van de relatie cliënt en medewerker. Om dit te realiseren is ingezet op teamvolwassenheid en het vergroten van eigenaarschap bij medewerkers. Teams worden daarbij ondersteund door een ondersteuningsschil.

Deze beweging is vooral noodzakelijk om aansluiting te houden op maatschappelijke veranderingen waarin de burgers meer initiatief en eigen regie nemen in het regelen van hun (professionele) zorg of ondersteuning. Zij vragen van een organisatie flexibel en snel in te spelen op hun behoeften. 

Savant Zorg is ervan overtuigd dat iedereen zo zelfstandig mogelijk en zinvol wil leven, in elke fase van het leven. Soms is daarbij ondersteuning nodig. In principe door familie en het eigen sociale netwerk en pas in tweede instantie door een professioneel netwerk. Gestreefd wordt naar het mogelijk maken van ‘maximale zelfredzaamheid’ en ‘positieve gezondheid’. Dat geldt ook richting medewerkers. Voor de medewerker vertaalt dit zich in ‘vakmanschap, eigenaarschap, verantwoordelijkheid en initiatief’.
In verband met het aanvaarden van een bestuurlijke functie elders van een van de directeuren is Savant, ter overbrugging naar de definitieve oplossing, op zoek naar een directeur ad interim.

DE OPGAVE 
• Samen met de andere directieleden en de bestuurder ben je verantwoordelijk voor Savant als geheel, je maakt deel uit van het directieteam;
• Medeverantwoordelijk voor de koers, positie en strategisch beleid van de organisatie;
• Bewaakt de realisatie van doelstellingen uit het (strategisch) plan;
• Je specifieke aandachtsgebieden zijn de locaties de Lisse, Sonnehove en Eeuwsels. Hier werken om en nabij de 350 medewerkers en er wonen 260 cliënten;
• Je zorgt voor continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening en voegt in op de fase van organisatieontwikkeling waarin Savant zich bevindt;
• Je draait mee in de calamiteitsdiensten van de directie;
• Verder vormgeven aan een aantal lopende zorginhoudelijke projecten.
 
DE FUNCTIE-EISEN EN COMPETENTIES  
• WO werk- en denkniveau;
• Een zorginhoudelijke achtergrond;
• Ruime ervaring met veranderingsprocessen;
• Kennis van leiderschap in een Rijnlandse organisatie; 
• Je omarmt het gedachtegoed van het Rijnlands organiseren en hebt hierin een voorbeeldrol;
• Inspirerend, vernieuwend en nieuwgierig.
• Verbinder en teamplayer, zet zich met hart en ziel in om samen meer mogelijk te maken.
• Goede communicatieve vaardigheden;
• Standvastig en verbindend.
.
INFORMATIE
• Startdatum: zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 15 juli 2024.
• De opdracht is voor 24-32 uur per week voor een periode van (naar verwachting) 7 maanden.

Voor informatie over de opdracht kun je contact opnemen met Tonnie van Ham via telefoonnummer 085 0479149.

SOLLICITEREN
Je sollicitatie ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk onder vermelding van je beschikbaarheid, eventuele geplande vakanties en een indicatie van je uurtarief, We ontvangen je sollicitatie graag zo spoedig mogelijk.  REAGEREN KAN HIER!
Begin juni zullen de selectiegesprekken bij Savant plaatsvinden.