teammanager - 36 uur uur - Breda

OVER DE MARQ
De MARQ is de specialist in geriatrische revalidatie en herstel en triage. De MARQ is een zelfstandige organisatie waar een aantal ouderenzorg-organisaties lid van is (Surplus, Avoord en Thebe). Dat maakt De MARQ uniek in Nederland. Er zijn locaties in Breda, Etten-Leur en Zevenbergen omdat De MARQ het belangrijk vindt deze behandeling en zorg dichtbij familie en mantelzorg te kunnen aanbieden. Doordat De MARQ zich volledig richt op geriatrische revalidatie en herstel kan deze steeds verder professionaliseren en vernieuwen.

Alle collega’s zetten zich direct of indirect in voor een excellent herstel- en revalidatieproces van mensen die meerdere ziektebeelden tegelijk hebben. Deze mensen, vaak ouderen, zijn na een acute aandoening vaak minder belastbaar voor het trainen en opnieuw aanleren van handelingen. Het is de bedoeling dat zij uiteindelijk weer zo zelfredzaam mogelijk naar huis kunnen.

Iedere dag werken professionals samen met revalidanten, collega’s en regionale ketenpartners. Met een frisse blik, vol enthousiasme en met kennis van zaken. Steeds met oog voor persoonlijke wensen en behoeften. En door steeds te leren, te vernieuwen en de focussen op kansen en mogelijkheden. Ook als dit betekent dat er buiten de gebaande paden moeten worden gegaan. Want de sleutel om weer zo zelfstandig mogelijk verder te kunnen leven is voor iedere revalidant anders en vraagt een heel goede samenwerking.

De MARQ is een organisatie met korte lijnen, een informele cultuur, waar het gaat om de goede dingen goed te doen. De kernwaarden zijn samen, alert, inventief en betrokken.

Zie voor meer informatie over De MARQ: www.demarq.nl 

DE FUNCTIE TEAMMANAGER
Je geeft leiding aan een multidisciplinair team op locatie Molengracht (36 bedden) en aan het team op locatie Etten- Leur (21 bedden). Je stimuleert de samenwerking binnen en tussen de teams die multidisciplinair zijn ingericht en bevordert hierbij het werken volgens het revalidatieconcept en de bedrijfsfilosofie van De MARQ. Je draagt actief bij aan het doorontwikkelen van het revalidatieconcept en de bedrijfsfilosofie van De MARQ. Je coacht op inter- als multiprofessioneel samenwerken, taakvolwassenheid en eigenaarschap. Ook draag je actief bij aan het optimaliseren van de bedrijfsvoering en innovatie van De MARQ.
 
Om te zorgen dat de multidisciplinaire teams zich optimaal kunnen inzetten voor revalidatie en herstel van de revalidanten, faciliteer jij de juiste randvoorwaarden. Dit doe je o.a. door de teams te begeleiden bij gebruik en naleving van beleid, richtlijnen en procedures en je ondersteunt de teams bij het werken volgens het modulair zorgpad.

Je bent gericht op vitaliteit en inzetbaarheid van individuele collega’s en preventie van verzuim.

Je draagt bij aan innovatie en aan de doorontwikkeling van het modulaire zorgpad. Je voert het goede gesprek met professionals zodat zij revalidanten optimaal ondersteunen in hun zelfstandigheid en je stimuleert en waarborgt een open dialoog omtrent kwaliteit en tevredenheid.

Je zit overleggen voor en neemt deel aan in- en externe projecten en werkgroepen op operationeel/tactisch niveau. Zo ben je onderdeel van de driehoek (manager, arts, psycholoog) conform het modulair zorgpad van De MARQ. Andere overlegvormen zijn onder andere het organisatorisch teamoverleg (OTO) en het overleg met de directie. Daarnaast draag je bij aan de ontwikkeling van de MARQ in de maandelijkse MT-vergaderingen en versterk je het managementteam vanuit je persoonlijke kwaliteiten.

In het kader van continue verbetering lever je een bijdrage aan (meer)jaarplannen, het ontwikkelen en implementeren van het operationeel en tactisch beleid en op onderdelen van het strategisch organisatiebeleid. Daarnaast ben jij de aanjager van het werken volgens de visie en kernwaarden van De MARQ.

Je werkt samen met drie collega teammanagers en waarborg je uniformiteit en continuïteit. Je rapporteert aan de directeur bedrijfsvoering.

Je werkt intensief samen met de collega’s binnen de kerngroepen van de staf (zoals HR, Kwaliteit, Business controle/financiën, en Communicatie), de klantenservice en het secretariaat, om processen te optimaliseren en de teams effectief te ondersteunen.
Ook met externe samenwerkings- en ketenpartners op operationeel/tactisch niveau versterk jij de onderlinge samenwerking en onderhoud je een relatienetwerk.

Je neemt deel aan de bereikbaarheidsdiensten voor leidinggevenden.


FUNCTIE-EISEN EN COMPETENTIES
• Je excelleert in het coachen, motiveren, enthousiasmeren en stimuleren van de medewerkers binnen de multidisciplinaire teams,
• Je hebt zowel aandacht voor het individu als voor het team in zijn geheel, bent zichtbaar en benaderbaar en bevordert een optimale ontwikkeling van elke collega, de samenwerking, teamgeest en verbondenheid,
• Je weet tegenstellingen te overbruggen, conflicten te hanteren en heb je overtuigingskracht,
• Je blinkt uit in verwachtingsmanagement naar revalidanten en hun naasten en collega’s binnen de multidisciplinaire team(s) en gaat open en eerlijk de dialoog aan, 
• Je werkt gemakkelijk met professionals op verschillende opleidingsniveaus, luistert goed en staat open voor anderen,
• Resultaatgericht en initiatiefrijk werk je actief aan het behalen van de beoogde resultaten, zowel inhoudelijk als bedrijfsmatig als ook op het gebied van teamontwikkeling en groei. Je bent daarbij steeds proactief op zoek naar mogelijkheden voor verbetering,
• Door jouw besluitvaardigheid heb je het vermogen om snel en doeltreffend beslissingen te nemen, ook als je onder druk staat. Je bent in staat situaties te analyseren en te beoordelen om tot een weloverwogen besluit te komen,

We zijn op zoek naar een kandidaat met:
• Met een relevante hbo-opleiding, kennis van managementtechnieken en leidinggevende ervaring. Je hebt daarnaast kennis van het coachen en ondersteunen van teams Werken in de kortdurende zorg/revalidatie en herstel is een pré en managementervaring in de zorg is noodzakelijk.
• Ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg worden door jou tijdig gesignaleerd en gevolgd. Je bent er bedreven in om deze naar toepassingsmogelijkheden binnen De MARQ te vertalen en adviseert de directie hierover.
• Dankzij jouw communicatievaardigheden vorm je een belangrijke schakel tussen het halen en brengen van informatie binnen de teams en extern, het vertalen hiervan binnen De MARQ. 
• Het organisatiebeleid van De MARQ geeft jou kaders om je werk zelfstandig uit te voeren. Organisatorische, personele en budgettaire zaken met betrekking tot de multidisciplinaire teams worden mede door jou opgelost.

ARBEIDSVOORWAARDEN
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO VVT, de functie is ingedeeld in FWG 60. Het betreft een fulltime functie.

PROCEDURE
De werving en selectie wordt verricht door bureau Tonnie Van Ham, in de persoon van drs. Tonnie van Ham. Zij voert gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal er voor de geschikte kandidaten snel een kennismaking met de directie worden gepland.Op het moment dat beiden een klik ervaren en de procedure willen voorzetten zullen gesprekken worden gevoerd met de selectie- en adviescommissie(s). Een referentie check en screening kunnen onderdeel zijn van de procedure. Voor alle functies binnen De MARQ wordt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) gevraagd.

SOLLICITEREN
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Tonnie van Ham, telefonisch bereikbaar via nummer 085-0479149. Je sollicitatie ontvangen we graag zo spoedig mogelijk. Solliciteren kan hier!